YH-utbildningar
Chas Upskill

YH-utbildningar

Chas Upskill

En framtid som DevOps Engineer

DevOps Engineer är ett av de mest eftertraktade rollerna i tech branschen just nu och vi kallar rollen för IT branschens hemliga Rockstars!

LÄR KÄNNA VÅRA UTBILDNINGAR

Utbildningen DevOps Engineer på Chas Academy

DevOps, en kombination av utveckling (Development) och drift (Operations), är kritisk för moderna teknikföretag, som genomför tusentals uppdateringar dagligen. En DevOps engineer spelar en nyckelroll i detta genom att fokusera på automatisering inom både utveckling och systemadministration. De övervakar och testar processflöden för att säkerställa att allt fungerar smidigt, har en helhetsbild av systemet och är unikt positionerade för att överblicka hela flödet, till skillnad från utvecklare och tekniker som fokuserar på sina specifika områden.

YH-POÄNG: 415

STUDIETAKT: 100%

STUDIEORT: Stockholm

TERMINSTART: September 2024

KAPACITET: 35 studerande

BFU FINNS: Ja, i programmering 1. Läs mer här! 

ikon DevOps Engineer

I Chas Academys DevOps-utbildning får du grundliga kunskaper i programmering, skriptning, molntjänster (cloud), serverhantering, Linux, olika operativsystem, säkerhet och drift. Utbildningen täcker även agila processer. Denna breda bas inom både utveckling och drift ger dig möjlighet att specialisera dig under utbildningens LIA-period. En DevOps engineer är som en viktig spelare i ett lag, avgörande för att skapa möjligheter även om de inte alltid står i rampljuset.

  BEHÖRIGHET

  Du är behörig om du uppfyller följande krav:

  • Du har kunskaper i Svenska både i tal, skrift och förståelse. 
  • Du har grundläggande behörighet från gymnasiet eller motsvarande.
  • Särskilda krav:
   • Minst betyg E i Engelska 6/B, eller motsvarande.
   • Minst betyg E i Matematik 2/B, eller motsvarande.
   • Minst betyg E i Programmering 1, eller motsvarande.

  SAKNAR DU NÅGON BEHÖRIGHET?
  Om du saknar en behörighet finns det flera olika vägar att gå - du kan bli antagen på meriter eller också genom 20% regeln. Alla vägar att komma till din drömkarriär har vi samlat på vår sida Antagning och Behörighet.

  ANTAGNINGSPROV

  Antagningsprovet för DevOps engineer består av ett flervalsprov och du kommer få en kallelse till provet i samband med att du skickat in din ansökan till utbildningen hos oss. Provet tas på plats i våra lokaler på Arenavägen 61 i Stockholm, på 9e våningen högst upp i Globen shopping. Antagningen till våra program baseras på resultatet i antagningsprovet, då poängen du får på provet är de du ansöker med. Antagningsproven kan skilja sig beroende på vilken utbildning du söker, så söker du fler utbildningar kan du behöva göra flera test. Mer detaljer kommer finnas med i kallelsen som du får via yh-antagning.se.


  Antagningsprovet innehåller frågor om programmeringsspråket Python samt generella frågor om din kunskap inom ämnet DevOps. 

  Kursplan

  IT tech and operations

  I kursen kommer du att lära dig grunderna inom IT och systemutveckling, inklusive de vanligaste teknikerna och yrkesrollerna inom större teknikstackar, med ett speciellt fokus på Python och dess tillämpningar inom IT-system och utvecklingsprojekt. Du kommer att få en överblick över IT-branschen och sätta dig in i de termer och arbetsmetoder som används. Kursen ger dig också en introduktion till olika yrkesroller inom IT, med en fördjupning i rollen som DevOps och dess funktion både i systemutvecklingsprojekt och inom olika organisatoriska strukturer.

  Efter kursen kommer du att ha en stark grund för att förstå och arbeta inom olika områden av IT och systemutveckling med en speciell inriktning på Python och DevOps.

  Omfattning: 15 yh-poäng/ 3 veckor

  Linux/Unix server samt Bash programering

  Kursen är utformad för att ge dig kunskaper och färdigheter i att hantera och administrera Linuxbaserade system, samt att utveckla färdigheter i bash-scripting. Målet är att du ska få en omfattande förståelse för Linuxsystem, inklusive användarhantering, rättigheter, filstruktur, applikationer, nyttoprogram, loggning, schemalagda aktiviteter och pakethantering. Dessutom lär du dig om scripting för att effektivisera och automatisera olika uppgifter i Linux.

  Du kommer också att få insikter i olika Linuxdistributioner och hur man hanterar drift av Linuxsystem, med särskilt fokus på administration i virtuella miljöer. Kursen täcker även viktiga aspekter av systemsäkerhet och övervakning, vilket är avgörande för att säkerställa ett effektivt och säkert IT-system. Efter avslutad kurs kommer du att ha de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att professionellt hantera och administrera Linuxbaserade system och använda skriptspråk för olika systemadministrativa uppgifter.

  Omfattning: 50 yh-poäng/ 10 veckor

  Systemutveckling i Python

  Denna kurs i Python-programmering ger dig både grundläggande och avancerade kunskaper och färdigheter inom språket. Du kommer att börja med att lära dig om Pythons syntax, funktioner, variabler och datatyper. Kursen introducerar dig även i grundläggande datastrukturer och objektorienterad programmering. Detta lägger en solid grund för din förståelse och förmåga att använda Python effektivt.

  Under kursens gång kommer du att utforska olika tillämpningar av Python som skriptspråk, inklusive systemautomation, skalskript, inbyggda system och webserverskript. Du får praktisk erfarenhet av systemutveckling i Python, och lär dig använda både objektorienterad och funktionell programmering. Den här kursen är utformad för att ge dig de verktyg och den förståelse som krävs för att bli skicklig i Python och kunna tillämpa språket i en mängd olika programmeringskontexter.

  Omfattning: 15 yh-poäng/3 veckor

  Agila projektmetoder och projektledning

  I denna kurs kommer du att utforska olika projektmetoder inom systemutveckling, med ett speciellt fokus på agila metoder och deras koppling till Continuous Deployment/Integration (CD/CI). Du kommer att få en djupare förståelse för agil systemutveckling, särskilt i relation till DevOps och dess funktion och syfte inom dessa projekt. Kursen är utformad för att ge dig både teoretisk och praktisk insikt i agila utvecklingsmodeller och hur de tillämpas effektivt i verkliga projekt.

  Efter avslutad kurs kommer du att ha kompetensen att leda ett systemutvecklingsprojekt med Scrum, en populär agil metodik. Du kommer att lära dig om dokumentation av process- och infrastrukturskrav i systemutvecklingsprojekt och hur man leder ett team effektivt. Dessutom kommer kursen att täcka användningen av kollaborativ mjukvara för projektstyrning, som till exempel GitHub och GitLab, och deras roll i att stödja CD/CI-flöden. Målet är att du efter kursen ska kunna  projektleda och arbeta i systemutvecklingsprojekt med hjälp av Scrum, vilket ger dig en stark grund för att lyckas i rollen som projektledare inom agil systemutveckling.

  Omfattning: 20 yh-poäng/4 veckor

  Databasutveckling och lagring

  I denna kurs får du en omfattande introduktion till databasutveckling, databashantering och datalagring. Du kommer att lära dig om olika sätt att lagra data, både i lokala och virtuella miljöer samt via olika cloudlösningar. En viktig del av kursen är att du får lära dig grunderna i SQL-programmering, vilket är ett centralt verktyg för att hantera och interagera med databaser.

  Kursen täcker olika aspekter av databashantering, inklusive att arbeta med databashanterare som SQLite och MySQL, och ger dig en grundläggande förståelse för databasdesign, särskilt inom området för relationsdatabaser. 

  Du kommer även att få kunskaper om grundläggande optimering av databaser, normalformer och automatiserade lagringsmetoder, samt att utforska olika molntjänster för datalagring. När det gäller praktiska färdigheter, kommer du att lära dig hur man sätter upp databaslagring både lokalt och i virtualiserade miljöer, samt hur man designar och underhåller enklare databaser. Efter avslutad kurs kommer du att ha de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att kompetent hantera och utveckla databaser i olika miljöer.

  Omfattning: 30 yh-poäng/6 veckor

  Grundläggande DevOps

  I denna kurs kommer du att lära dig grunderna i DevOps, en viktig metodik i modern mjukvaruutveckling som fokuserar på att effektivisera och förbättra processen från kodskrivning till lansering av programvara. Du kommer att få en överblick över hur DevOps används för att hantera olika steg i utvecklingsprocessen, som att ställa krav, testa, paketera och slutligen lansera programvaran. Kursen tar också upp vikten av DevOps i samband med företagets övergripande mål och affärsstrategier.

  Under kursens gång kommer du att utforska praktiska aspekter av DevOps arbetet, inklusive hur man använder olika verktyg och tekniker för att automatisera och förenkla processer som byggande och testning av mjukvara. Du kommer att lära dig om Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD), vilket är metoder för att kontinuerligt integrera och leverera uppdateringar av programvaran. Genom kursen kommer du också att få en förståelse för rollen som DevOps Engineer och hur du kan använda dessa färdigheter för att förbättra och effektivisera utvecklingsprocesser inom mjukvaruutveckling.

  Omfattning: 60 yh-poäng/ 12 veckor

  Fördjupningskurs inom systemutveckling och DevOps

  I denna kurs kommer du att fördjupa dina kunskaper och färdigheter i Python-programmering, integrerat med en effektiv DevOps process. Du lär dig att skriva välstrukturerad och effektiv kod, inklusive att använda funktioner och moduler. Kursen fokuserar också på att arbeta i team, vilket är en viktig aspekt inom mjukvaruutveckling.

  Efter att du har slutfört kursen kommer du att ha kunskap om att bygga och hantera en fungerande DevOps miljö. Detta innefattar att hantera olika steg i mjukvaruutvecklingen, från kodning och testning till produktion. Du lär dig att implementera automatisering, övervakning och versionshantering, vilket är nyckelelement i modern mjukvaruutveckling. Dessutom får du erfarenhet av kontinuerlig leverans, vilket är en central del i agila systemutvecklingsprocesser. Denna kurs ger dig de verktyg och den kunskap som krävs för att effektivt arbeta i projekt som kombinerar Python-programmering med DevOps metoder.

  Omfattning: 30 yh-poäng/6 veckor

  Grunder i det moderna molnet

  Kursen är utformad för att ge dig nödvändiga kunskaper inom det moderna molnet, vilket är en avgörande del av dagens IT-landskap. Målet är att förbereda dig för en karriär inom området genom att ge dig en solid grund i grundläggande begrepp och termer som är centrala inom molnteknik. Du kommer att få en bred översikt över de ledande globala aktörerna inom molnteknik och förstå hur man utformar molnapplikationer för att undvika inlåsning vid leverantörsbyte.

  Kursen kommer även att ge dig praktiska färdigheter inom OpenStack, ett leverantörsneutralt system som är särskilt relevant för organisationer som behöver uppfylla strikta GDPR-krav och vill ha flexibiliteten att flytta sina applikationer mellan olika molnleverantörer utan risk för inlåsning. Genom att utveckla dessa färdigheter kommer du att vara väl förberedd för att arbeta i en miljö där dataskydd, integritet och flexibilitet är av största vikt. Efter avslutad kurs kommer du att ha den kunskap och de färdigheter som behövs för att effektivt navigera i det snabbt föränderliga landskapet av molntjänster.

  Omfattning: 30 yh-poäng/ 6 veckor

  Lärande i Arbete (LIA)

  Kursen är inriktad på att förbereda dig för yrkesrollerna som DevOps Engineer eller systemutvecklare, med ett fokus på att tillämpa och utveckla kunskaper och färdigheter inom DevOps-metoder. Genom kursen får du möjlighet att arbeta med branschanknutna projekt, vilket ger dig en djupare insikt och praktisk erfarenhet inom området. Under kursens LIA-period (Lärande i Arbete) kommer du att tillämpa dina kunskaper i problemanalys och problemlösning samt utveckla din förmåga att arbeta effektivt i team.

  Under LIA-perioden kommer du att utveckla dina yrkesmässiga kunskaper och färdigheter genom både handledning och självständigt arbete. Ditt mål är att visa att du kan agera i yrkesrollen som DevOps Engineer eller systemutvecklare under givna förutsättningar och med rätt vägledning. Du kommer att få en inblick i vad det innebär att planera och genomföra ett projekt där DevOps-metoder implementeras. I den senare delen av LIA-perioden fokuserar du på att tillämpa och fördjupa mer avancerade kunskaper inom ditt yrkesområde, både under handledning och på egen hand. Du kommer att stärka din förmåga att fungera som en värdefull teammedlem och tillämpa praktiska och teoretiska kunskaper från kursen. Efter avslutad kurs kommer du att vara väl förberedd för att arbeta professionellt inom systemutveckling med en stark förankring i metoder som DevOps.

  Omfattning: 120 yh-poäng/24 veckor

  Examensarbete

  I slutet av din utbildning som DevOps engineer kommer du att genomföra ett examensarbete. Detta ger dig en unik möjlighet att tillämpa de kunskaper och färdigheter du samlat på dig under de övriga kurserna. Examensarbetet kommer att vara en praktisk demonstration av din förmåga att lösa problem och söka information för att framgångsrikt genomföra ett projekt.

  Ditt examensarbete ska direkt anknyta till utbildningens innehåll och mål. Du kan välja att arbeta självständigt eller i grupp, och projektet ska genomföras i samarbete med branschen. Detta är din chans att visa upp dina kompetenser och din beredskap att ta dig an yrkeslivet som DevOps engineer. 

  Omfattning: 30 yh-poäng/6 veckor

  Studera hos oss

  RESERVANTAGNINGEN ÄR ÖPPEN

  Ordinarie ansökan för utbildningar start HT24 är stängd men vi har reservantagningen öppen! 

  VAD BEHÖVER JAG INFÖR KURSSTARTEN?

  Förbered dig!

  Många av våra nya studerande undrar vad de behöver inför kursstarten i september. En del har kanske inte studerat på flera år och kan känna sig osäkra på hur de bäst förbereder sig. Du kan vara lugn, här kommer våra två rekomendationer till dig som fått ett positivt antagningsbesed! 

  1. Repetera dina kunskaper i Python och läs på om DevOps 
   Repetera dina kunskaper i Python och läs på om DevOps. Det första du kommer att göra när du börjar vår DevOps Engineer-utbildning är att skapa en förståelse för vad DevOps innebär. Därefter kommer du att arbeta med Linux och Bashprogrammering innan du går vidare till programmering i Python. Om du vill ligga steget före, är det en bra idé att repetera dessa ämnen innan kursstart.

  2. Se till att du har en fungerande dator
   Vi rekommenderar att du har en laptop som är max 8 år gammal, med minst 8 GB RAM och helst en SSD. Du måste kunna öppna Chrome och VSCode. Under utbildningen kommer det inte att finnas något krav på att köpa kurslitteratur; det enda du behöver är en laptop!

  Vi ser fram emot att välkomna dig till Chas Academy och hjälpa dig att ta dina första steg mot en framgångsrik karriär inom IT.

  Är DevOps-utbildningen rätt för dig?

  Att välja utbildning kan vara ett stort beslut. Har du svårt att veta vilken väg som är rätt för just dig? Gör vårt yrkestest för att se vilket av våra program som passar dig bäst! Eller har du redan bestämt dig för en ny karriär som DevOps Engineer? Då ska du göra din ansökan!

  Artiklar

  Från tristess till drömyrket

  Aktuellt

  Det finns många som går runt och funderar på hur livet hade sett ut om de hade valt en annan väg. När livet blir slentrianmässigt och ekorrhjulet snurrar på, så dyker frågan upp i huvudet: Vad hade hänt om jag hade följt den där drömmen istället? 

  IT branschens hemliga Rockstars

  Aktuellt

  Program

  DevOps

  Sommaren väntar runt hörnet och vi börjar förbereda oss för antagningsbesked, examensfirande och inte minst sommarvärmen. Två personer som har extra mycket att se fram emot är Kjell och Ludvig. De studerar just nu sitt sista år på DevOps Engineers programmet och har bara några veckor kvar tills de är färdigexaminerade DevOps Engineers. 

  Footer background
  Vill du jobba inom världens bästa bransch?

  Hem

  YH-Program

  Om oss

  Så ansöker du

  Kontakt

  Aktuellt

  Integritetspolicy

  Jobba hos oss

  Kontakta oss:

  Mail

  info@chasacademy.se

  Adress

  Arenavägen 61

  121 77 Johanneshov

  FÖLJ OSS

  Logo for FacebookLogo for InstagramLogo for Youtube

  UPPHOVSRÄTT © 2023 CHAS ACADEMY | ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | CHAS ACADEMY AV CHAS | ORG.NR: 556817-8155