YH-utbildningar
Chas Upskill

YH-utbildningar

Chas Upskill

En framtid som Open Source utvecklare

Chas Academys Open Source utbildning förbereder dig för en karriär inom IT med möjligheter som webbutvecklare, backend-utvecklare och bidragsgivare i öppna källkodsprojekt!

LÄR KÄNNA VÅRA UTBILDNINGAR

Open Source utbildning på Chas Academy

Chas Academys Open Source (f.d fullstack webbutvecklare) utbildning erbjuder en djupgående kunskap inom webbutveckling och öppen källkodsprogrammering. Utbildningen täcker allt från grundläggande mjukvaruteori till praktiska färdigheter i både frontend- och backend-utveckling. Du lär dig om webbprotokoll, hur man bygger användarvänliga gränssnitt och robusta serverlösningar, och använder språk som HTML, CSS, JavaScript och PHP. Det finns en stark betoning på att förstå och bidra till öppen källkod, vilket möjliggör för dig att både använda och förbättra gemensamt tillgänglig programvara. Utbildningen inkluderar även moderna verktyg som Docker och agila arbetssätt för att effektivisera och höja kvaliteten på mjukvaruprojekt.

YH-POÄNG: 420

STUDIETAKT: 100%

STUDIEORT: Stockholm

TERMINSTART: September 2024

KAPACITET: 35 studerande 

Ikon för fullstack webbutvecklare

Efter att ha slutfört Open Source utbildningen på Chas Academy kan du arbeta inom många olika områden inom IT. Möjliga jobb inkluderar webbutvecklare, där du skapar och underhåller webbplatser, backend-utvecklare med fokus på server- och databashantering, eller en roll inom öppen källkodsprojekt som bidragsgivare eller koordinator. Dessutom kan kunskaperna i moderna verktyg och agila metoder göra dig till en attraktiv kandidat för roller som projektledare eller IT-konsult inom olika branscher.

BEHÖRIGHET

Du är behörig om du uppfyller följande krav:

 • Du har kunskaper i Svenska både i tal, skrift och förståelse. 
 • Du har grundläggande behörighet från gymnasiet eller motsvarande.
 • Särskilda krav:
  • Minst betyg E i Engelska 6/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Matematik 2/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Programmering 1, eller motsvarande.

SAKNAR DU NÅGON BEHÖRIGHET?
Ingen fara, det finns fler sätt att bli antagen på till våra utbildningar. Vissa blir antagna genom sitt antagningsprov och vissa genom reell kompetens - men det finns även fler vägar att gå.

ANTAGNINGSPROV

När du söker till Open Source kommer vi att kalla dig till ett antagningsprov som ska genomföras under antagningsprocessen. Antagningen till våra program baseras på resultatet i antagningsprovet, då poängen du får är de du ansöker med. Antagningsproven kan skilja sig beroende på vilken utbildning du söker, så söker du fler utbildningar kan du behöva göra flera test. Provet är ett flervalsprov och innehåller frågor om webbutveckling, JavaScript och logiskt tänkande.
Mer detaljer kring antagningsprovet kommer du att få ta del av när du skickat in en ansökan och fått kallelsen. Provet tas på plats i våra lokaler i Stockholm.

Kursplan

HTML/CSS

Under denna kurs kommer du att utveckla din kompetens inom webbutveckling, med fokus på att skapa webbplatser med HTML och CSS enligt de senaste standarderna. Du får lära dig allt från grunderna i dessa språk till att skapa tillgängliga webbtjänster. Ett centralt mål är att du ska kunna ta en specifikation eller kundförfrågan och omvandla den till en fungerande webbplats.

Din förmåga att identifiera, analysera och lösa olika utmaningar inom HTML och CSS kommer att stärkas genom kursen. Du kommer att få lära dig att utforma responsiva webbplatser som fungerar bra på olika enheter och skapa validerad HTML- och CSS-kod. Dessutom kommer du att bekanta dig med att optimera din kod samt använda verktyg och ramverk som Sass/Less och CSS-ramverk för att effektivisera kodskrivandet. Kursen ger dig en robust grund för att skapa moderna, funktionella och tillgängliga webbplatser.

Omfattning: 25 yh-poäng/5 veckor

Programeringsmetodik

Kursen  är utformad för att ge dig djupgående kunskaper och praktiska färdigheter inom programmeringsmetodik. Du kommer att introduceras till en mängd olika metoder som är avgörande för modern mjukvaruutveckling, inklusive testdriven utveckling, versionshantering och debugging. Kursen tar även upp hur man effektivt kan arbeta i olika roller och med olika resurser i utvecklingsprojekt, särskilt inom webbutveckling.

Du kommer att lära dig om gemensamma arbetsflöden, verktyg och tekniker som används i utvecklingsprojekt. Fokus ligger på att ge dig förståelse och färdigheter inom olika aspekter av utvecklingsprocessen, från versionshantering med verktyg som Git till benchmarking, deploy och staging, samt att dokumentera och strukturera kod i projekt. Dessutom kommer du att bekanta dig med automatisering av arbetsflöden, virtualisering av utvecklingsmiljöer och användningen av bundeling-verktyg och terminalinterface. Efter att ha genomgått kursen kommer du att ha en solid grund och kunna tillämpa dessa metoder i praktiska utvecklingsprojekt.

Omfattning: 25 yh-poäng/5 veckor

Projektmetodik

Under denna kurs kommer du att få en omfattande inblick i olika projektmetoder som är relevanta inom webbutveckling. Du kommer att få förståelse för skillnaderna mellan olika projektmetoder, med särskilt fokus på agila metoder jämfört med traditionell projektmetodik. Kursen är inriktad på att fördjupa dina kunskaper i hur agila metoder som Scrum, Kanban och Extreme Programming appliceras i webbutvecklingsprojekt, samt vilka olika roller som finns inom dessa metoder.

En viktig del av kursen är grundläggande ledarskap och entreprenörskap inom webbutveckling. Du kommer att lära dig om att leda grupper och individers utveckling inom projektarbete. Kursen kommer också att ge dig verktyg och kunskaper för att hantera utmaningar som kan uppstå i projekt, samt att planera och ekonomiskt beräkna en entreprenöriell idé. Efter att ha avslutat kursen kommer du att vara väl förberedd för att genomföra framtida projekt, inklusive ditt examensarbete, med en solid grund i både agila och icke-agila metoder inom webbutveckling.

Omfattning: 10 yh-poäng/2 veckor

UX och design

Nu är det dags att få en förståelse för UX (användarupplevelse), användbarhet och grundläggande grafisk design för webben. Här lär du dig att skapa användarvänliga och estetiskt tilltalande webbplatser och tjänster. Ett centralt mål är att utrusta dig med förmågan att hantera grundläggande uppgifter inom UX och grafik, även om du inte specialiserar dig på området. Du kommer att förstå hur UX samverkar med utvecklingsprocessen och själv kunna bidra till enklare UX-arbete och grafisk design.

Kursen täcker viktiga områden som grafik och design för webbsidor, grundprinciper inom UX och användbarhet, och riktlinjer för att skapa användarvänliga gränssnitt. Du kommer även att dyka in i processer som prototyping, personas och målgruppsanalys, och använda empiriska metoder för att förbättra användarupplevelsen. Dessutom ingår en introduktion till grundläggande kognitionspsykologi, vilket ger dig en djupare förståelse för hur användare interagerar med digitala gränssnitt. Denna kurs är en värdefull resurs för att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att framgångsrikt utforma digitala gränssnitt, inte bara för webben utan även för andra enheter.

Omfattning: 15 yh-poäng/ 3 veckor

Javascript

Kursen är utformad för att ge dig en grundlig utbildning i frontendutveckling med JavaScript, ett av de mest använda programmeringsspråken för webbutveckling. Du kommer att lära dig allt från att hantera webbsidors struktur (DOM-manipulation) och skicka data över internet (HTTP-requests) till att hantera användarinteraktioner (eventhantering) och använda objektorienterade programmeringstekniker i JavaScript.

Under kursen kommer du även att utforska olika ramverk och bibliotek som Angular, React och jQuery, vilka är viktiga verktyg för modern webbutveckling. Du kommer att få insikter om hur man väljer det mest lämpliga ramverket eller biblioteket för ett specifikt projekt. Vid kursens slut kommer du att ha en fast grund i att använda JavaScript för att skapa dynamiska och interaktiva webbsidor, vilket inkluderar allt från avancerade funktioner som att hantera asynkron kod med Promises, förstå lexical scope och prototype inheritance, till att använda websockets och integrera befintliga API:er i dina projekt. Kursen ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att bli en kompetent frontendutvecklare inom modern webbutveckling.

Omfattning: 75 yh-poäng/15 veckor

Backendutveckling

Denna kurs tar dig igenom grunderna i att bygga och hantera den del av en webbplats eller app som inte syns för användaren, dvs backendutveckling. Du kommer att lära dig att skriva och organisera kod som hanterar information, lagrar data och gör att webbplatser och appar fungerar effektivt. Kursen täcker också hur man arbetar med databaser, som är digitala arkiv där information lagras och hämtas.

Ett viktigt inslag i kursen är att lära sig om webbservrar, som är datorprogram eller datorer som levererar webbsidans innehåll till användaren, och hur man använder verktyg som WordPress för att skapa webbplatser. Du får även kunskap om hur man skapar och använder API:er, vilka är uppsättningar av regler som tillåter olika program att kommunicera med varandra. Slutligen kommer kursen att ge en inblick i grundläggande maskininlärningsmodeller, vilket visar hur man kan använda denna avancerade teknik i webb- och apputveckling. Efter kursen kommer du att ha en solid grund i backendutveckling, vilket är viktigt för att bygga funktionella och effektiva digitala lösningar.

Omfattning: 60 yh-poäng/ 12 veckor

Avancerad Javascript

Under denna kurs kommer du att fördjupa dina kunskaper och färdigheter i programmeringsspråket JavaScript. Kursen är utformad för att ta din förståelse och tekniska förmåga till den nivå som efterfrågas av fullstackutvecklare i branschen. Det betyder att du inte bara kommer att lära dig mer avancerade tekniker i JavaScript, utan också hur man använder JavaScript på servern (backend) och introduceras till TypeScript, ett språk som bygger på och utökar JavaScript.

Du kommer att få erfarenhet av att arbeta med Node.js och Express, vilka är viktiga verktyg för att bygga serverapplikationer. Kursen täcker även hur man skapar progressive web apps, vilket är en typ av webbapplikation som erbjuder en mer inbäddad och app-lik upplevelse. Du kommer också att utforska hur JavaScript kan användas för att utveckla native appar, det vill säga appar som är specifikt designade för olika operativsystem och enheter. Dessutom inkluderar kursen en fördjupning i olika JavaScript-ramverk och bibliotek, samt hur man skapar avancerade webblösningar med JavaScript. 

Omfattning: 50 yh-poäng/ 10 veckor

Lärande i Arbete (LIA)

Under LIA-perioden (Lärande i arbete/praktik) kommer du att få möjlighet att tillämpa och fördjupa de kunskaper och färdigheter du erhållit genom utbildningen i verkliga, branschanknutna projekt. Syftet är att förbereda dig för yrkeslivet genom praktisk erfarenhet. Du kommer att arbeta med allt från frontendutveckling med HTML, CSS och JavaScript till backendutveckling och databashantering. Dessutom kommer du att få praktisk erfarenhet inom användarupplevelse (UX) och design.

En viktig del av kursen är att lära dig om de krav och förutsättningar som gäller för yrkesrollen som fullstackutvecklare. Du kommer att få tillfälle att utvärdera din egen prestation i projekt och att granska och bedöma den projektmetodik som används inom arbetsplatsen. Ett centralt mål är att du ska kunna leverera och lansera ett riktigt webbprojekt. Genom denna praktiska erfarenhet kommer du att kunna utveckla och visa upp de kompetenser som efterfrågas i yrkeslivet, vilket gör dig väl förberedd för att börja din karriär som fullstackutvecklare.

Omfattning: 120 yh-poäng/24 veckor

Examensarbete

Mot slutet av din Fullstack Webbutveling-utbildning står examensarbetet på agendan. Detta ger dig en unik möjlighet att tillämpa allt du lärt dig under kursens gång i ett praktiskt projekt. Du får chansen att självständigt, eller tillsammans i en grupp, ta dig an ett projekt som är direkt relaterat till det du studerat.

Under projektets gång kommer du att behöva dokumentera ditt arbete och sedan presentera det både skriftligt och muntligt för en ledningsgrupp. Detta innebär att du får öva på att rapportera och kommunicera dina resultat professionellt på både svenska och engelska. Du kommer att analysera och värdera olika metoder och tekniker inom webbutveckling och tillämpa din specialiserade kunskap för att skapa effektiva webblösningar. Genom att arbeta inom en tydlig projektstruktur och leverera ett avslutat projekt får du en värdefull erfarenhet som förbereder dig för den verkliga arbetsvärlden. I slutändan kommer examensarbetet att ge dig en djupare förståelse för och erfarenhet av att arbeta inom fullstackutveckling, direkt kopplat till branschens behov och standarder.

Omfattning: 40 yh-poäng/ 8 veckor

Studera hos oss

RESERVANTAGNINGEN ÄR ÖPPEN

Ordinarie ansökan för utbildningar start HT24 är stängd men vi har reservantagningen öppen! 

Vad behöver jag inför kursstarten?

förbered dig

Många av våra nya studerande undrar vad de behöver inför kursstarten i september. En del har kanske inte studerat på flera år och kan känna sig osäkra på hur de bäst förbereder sig. Du kan vara lugn, här kommer våra två rekomendationer till dig som fått ett positivt antagningsbesed! 

 1. Repetera HTML/CSS och JavaScript
  Det första du kommer att göra när du börjar vår Fullstack Open Source-utbildning är att arbeta med HTML/CSS, följt av JavaScript. Om du vill ligga steget före, är det en bra idé att plugga lite på dessa ämnen innan kursstart.

 2. Se till att du har en fungerande dator
  Vi rekommenderar att du har en laptop som är max 8 år gammal, med minst 8 GB RAM och helst en SSD. Du måste kunna öppna Chrome och VSCode. Under utbildningen kommer det inte att finnas något krav på att köpa kurslitteratur; det enda du behöver är en laptop!

Vi ser fram emot att välkomna dig till Chas Academy och hjälpa dig att ta dina första steg mot en framgångsrik karriär inom IT.

Flera sätt att förbereda dig!

1. Börja här

codecademy.com/catalog
Ett bra ställe att lära sig sin första HTML och CSS. Det är gratis dessutom! 

freecodecamp.org
En grundläggande introduktion som ger dig bra förutsättningar att börja på vår utbildning.

2. Fördjupa

webbriktlinjer.se
Webbriktlinjer är en fantastisk samling av riktlinjer och guider, samt information om tekniker som kan vägleda vid såväl design som implementation.

egghead.io
Egghead är en videolärplattform för att lära sig om olika tekniker, programm-eringsspråk m.m. Vi rekommenderar att börja kolla grunderna i HTML & CSS samt JavaScript, det kommer ge dig goda förutsättningar i samband med utbildningens början.

3. LÅT DIG INSPIRERAS

alistapart.com
Webbriktlinjer är en fantastisk samling av riktlinjer och guider, samt information om tekniker som kan vägleda vid såväl design som implementation.

smashingmagazine.com
Webbmagasin om webbdesign, utveckling, typografi, användbarhet m.m. Både en onlinebok och en podcast. Om webbdesign.

resilientwebdesign.com
Både en onlinebok och en podcast. Om webbdesign.

Är Open Source utbildningen rätt för dig?

Att välja utbildning kan vara ett stort beslut. Har du svårt att veta vilken väg som är rätt för just dig? Gör vårt yrkestest för att se vilket av våra program som passar dig bäst! Eller har du redan bestämt dig för en ny karriär som Open Source utvecklare? Då ska du göra din ansökan!

Vanliga frågor om Open Source

Vad gör en open source utvecklare?

En Open Source-utvecklare arbetar med att skapa och förbättra programvara där källkoden är öppen och tillgänglig för alla. Denna roll involverar bidrag till öppen källkodsprojekt, som kan variera från operativsystem till olika applikationer och verktyg. Open Source-utvecklare samarbetar ofta med en global utvecklargemenskap för att dela kod, idéer och lösningar, vilket kräver både programmeringskunskaper och en vilja att samarbeta och dela med sig av sin kunskap.

Hur är det att jobba som open source utvecklare?

Att arbeta som en Open Source-utvecklare innebär att delta i ett globalt samarbete för att bygga och förbättra programvara. Det ger möjligheten att arbeta med en mängd olika projekt och teknologier, och ofta innehåller det att dela kunskap och kod med en världsomspännande gemenskap. Det är en roll som kräver anpassningsförmåga och viljan att kontinuerligt lära sig nya saker. Det kan vara både utmanande och givande, då du bidrar till teknik som används av miljontals människor över hela världen.

Vad är skillnaden på open source och vanliga utvecklare?

Skillnaden mellan open source-utvecklare och vanliga utvecklare ligger i hur de arbetar med koden. Open source-utvecklare arbetar med programvara vars källkod är öppen och fritt tillgänglig för alla att använda, modifiera och distribuera. De bidrar ofta till projekt där kod delas och förbättras gemensamt. Vanliga utvecklare, å andra sidan, arbetar ofta med proprietär programvara där källkoden är privat och ägs av ett företag eller en organisation, och är inte offentligt tillgänglig.

10 tips inför LIA söket

LIA

Studerande

Aktuellt

Program

Fullstack

När man påbörjar sin resa med en yrkeshögskoleutbildning dyker det upp en hel del funderingar. Toppen på listan? Jo, LIA (praktik) såklart. Frågor som "Kommer jag att få någon LIA?", "Hur får jag tag på en?", och "Tänk om jag blir utan?" är vanliga. Och ja, LIA är ju hjärtat i yrkeshögskolan! Det är där man får chansen att omsätta teori till praktik och visa vad man går för.

Footer background
Vill du jobba inom världens bästa bransch?

Hem

YH-Program

Om oss

Så ansöker du

Kontakt

Aktuellt

Integritetspolicy

Jobba hos oss

Kontakta oss:

Mail

info@chasacademy.se

Adress

Arenavägen 61

121 77 Johanneshov

FÖLJ OSS

Logo for FacebookLogo for InstagramLogo for Youtube

UPPHOVSRÄTT © 2023 CHAS ACADEMY | ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | CHAS ACADEMY AV CHAS | ORG.NR: 556817-8155