YH-utbildningar
Chas Upskill

YH-utbildningar

Chas Upskill

Frontendutvecklare

Med Chas Academys utbildning i frontendutveckling tar du steget in i en karriär som utvecklare, där du specialiserar dig på hur teknik och design samverkar.

LÄR KÄNNA VÅRA utbildningar

Frontend på Chas Academy

I vår utbildning till frontendutvecklare lär du dig använda Javascript och React Native, vilket ger dig en eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Utbildningen ger dig en omfattande förståelse för branschen och hur teknik samverkar med design för att förbättra användarupplevelsen (UX/UI). Chas Academy erbjuder en djupgående insikt i frontendutveckling, inklusive projektstyrning, arbetsflöden och agil metodik. Du kommer att kunna skapa mobilanpassade webbplatser och appar, prioritera "mobile first" och använda responsiv design, vilket förbereder dig för dagens och framtidens digitala behov. Det betyder att till skillnad från många andra utbildningar så lär du dig hur webbtekniker kan användas för att bygga äkta mobilappar med JavaScript och React Native. I första hand lär du dig att utveckla för mobilen för att sedan säkerställa att det som är byggt även fungerar för webben.

YH-POÄNG: 425

STUDIETAKT: 100%

STUDIEORT: Stockholm, Malmö, Sundsvall, Umeå och Skellefteå

TERMINSTART: September 2024

KAPACITET: 35 + 35 studerande 

BFU FINNS: Ja, i programmering 1 för orterna Malmö, Sundsvall, Umeå och Skellefteå. Läs mer här! 

ikon frontend webb mobil

I frontend fokuserar vi på att utveckla dina färdigheter som programmerare med ett praktiskt tillvägagångssätt. Du får lära dig hur programmering kan användas för att bygga och skapa webbplatser och applikationer. Genom "learning by doing" förbättrar du din förståelse och färdigheter genom att aktivt delta i veckovisa workshops, där du tar dig an miniprojekt som att skapa en hemsida eller en app.

Vår utbildning Frontendutvecklare finns även som en extended-utbildning och kan därför läsas på flera orter, så som Malmö, Sundsvall, Umeå och Skellefteå. Men den finns även i Stockholm. 

BEHÖRIGHET

Du är behörig om du uppfyller följande krav:

 • Du har kunskaper i Svenska både i tal, skrift och förståelse. 
 • Du har grundläggande behörighet från gymnasiet eller motsvarande.
 • Särskilda krav:
  • Minst betyg E i Engelska 6/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Matematik 2/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Programmering 1, eller motsvarande.

SAKNAR DU NÅGON BEHÖRIGHET?
Ingen fara, det finns fler sätt att bli antagen på - har du kollat in vår sida Ansökan och Antagning som har alla svar?

ANTAGNINGSPROV

När du skickat in din ansökan för utbildningen frontendutvecklare får du automatiskt en kallelse till antagningsprovet. För att få urvalspoäng behöver du göra ett antagningsprov, vilket innebär att antagningsprovet blir avgörande om du kommer komma in på utbildningen eller inte. Antagningsprovet för Frontendutvecklare skiljer sig beroende på vilken ort du vill studera i. Har du sökt i Stockholm kommer du få en kallelse till prov som utförs i våra lokaler som ligger i Globen. Har du sökt till orterna Malmö, Sundsvall, Umeå eller Skellefteå kommer du att få en uppgift som du ska genomföra, för att sedan redovisa för oss.

Antagningsprovet i stockholm är ett flervalsprov som består av frågor om webbutveckling, JavaScript och Logik. 

Antagningsprovet i resterande orter är en uppgift som ska genomföras och skickas in. 

Kursplan

IT Tech & Operations

I denna kurs får du grundläggande kunskaper i IT och webbutveckling, med fokus på de vanligaste teknikerna och yrkesrollerna inom frontendutveckling. Kursen ger en inblick i IT-branschen, dess terminologi och arbetsmetoder. 

Du får lära dig om frontendutvecklarens roll och funktion i webb- och mobilutvecklingsprojekt, inklusive analysarbete med verktyg som Google och Adobe Analytics. Kursen täcker även rollerna inom IT-branschen, de mest använda teknikstackarna och hur moderna IT-system är uppbyggda.

Omfattning: 10 yh-poäng/2 veckor

Webbutveckling, webbteknik och mobila operativsystem

Denna kurs ger grundläggande kunskaper i webbteknik, webbutveckling och mobila operativsystem, med praktisk inlärning i HTML, CSS och JavaScript. Du introduceras till internetsäkerhet, versionshantering med Git och testdriven utveckling (TDD).

Kursen täcker HTML, CSS, JavaScript, XML, Node.JS och HTTP-protokollet, samt ger en överblick över responsiv design, frontend och backend, och webbens tekniska uppbyggnad. En introduktion till mobila operativsystem, OWASP och grundläggande Git ingår också.

Praktiska färdigheter som kursen fokuserar på inkluderar att utveckla webbapplikationer med Node.JS, skapa frontend med HTML och CSS, och utveckla JavaScript-funktionalitet. Du lär dig även att utvärdera och förbättra webbplatsens prestanda samt att hantera kod med Git.

Efter avslutad kurs kommer du att vara kompetent i att utveckla webbplatser med moderna webbteknologier.

Omfattning: 50 yh-poäng/10 veckor

Arbetsmetodik för utvecklare

Denna kurs fokuserar på arbetsmetodik för utvecklare, vilket omfattar både kodproduktion och tekniskt samarbete. Du lär dig om populära verktyg och metoder inom yrket, inklusive hostinglösningar som AWS, Azure och Google Cloud, Continuous Integration (CI) och Continuous Delivery/Deployment (CD) pipelines, samt Jira och Docker. Du får även insikt i avancerad användning av Git för versionshantering.

Praktiska färdigheter inkluderar att implementera och sjösätta webbtjänster med JavaScript, använda olika hostingplattformar och verktyg samt effektivt använda CI/CD-pipelines. Kursen förbereder dig för att snabbt kunna förstå och tillämpa teknisk dokumentation i utvecklingsprojekt, vilket är en viktig kompetens för framtidens utvecklarroller.

Omfattning: 25 yh-poäng/ 5 veckor

Projektmetodik och agila metoder

Denna kurs ger dig insikter i projektmetodik med fokus på de agila metoder och verktyg som är vanligast i IT-branschen. Du får praktisk träning i de olika aktiviteterna och ansvarsområden som är involverade i ett agilt projekt, vilket utrustar dig med förmågan att aktivt delta i sådana projekt.

Kursen täcker viktiga områden som projektledning och -styrning, och fokuserar på agila metoder som Kanban, Scrum och XP. Dessutom behandlas gruppdynamik och samarbetsprocesser både inom och mellan team.

Praktiskt kommer du att delta i projekt som styrs med agila metoder, vilket ger erfarenhet av att arbeta i en agil miljö. När du gått klart kursen kommer du att vara förberedd för att effektivt hantera olika aspekter av projektarbete och samarbete inom agil utveckling.

Omfattning: 25 yh-poäng/5 veckor

UX och tillgänglighet (WCAG)

Denna kurs ger en djupgående förståelse för användarupplevelse (UX) och tillgänglighet inom frontendutveckling. Den täcker viktiga aspekter som användbarhet, digital tillgänglighet på webbplatser och i annan kommunikation, samt förståelse för digitaliseringens påverkan och relaterade lagar och standarder. Du får lära dig om viktiga regler och riktlinjer, inklusive DOS-lagen, Tillgänglighetsdirektivet (EAA), och internationella lagkrav som ADA och ACA. Kursen belyser även hur man navigerar i branschrelaterade nätverk och aktörer för kompetensutveckling.

Praktiska färdigheter som kursen fokuserar på innefattar att utveckla tillgängliga mockups och wireframes, granska webbplatser enligt WCAG-riktlinjer och tillämpa principerna Perceivable, Operable, Understandable och Robust. Du tränas också i att använda verktyg för tillgänglighet och inkluderande UX-design, samt att utföra omvärldsbevakning och skapa tillgänglighetsredogörelser. 

Omfattning: 30 yh-poäng/6 veckor

Fördjupning React

Denna kurs ger en omfattande förståelse och praktiska färdigheter i att använda JavaScript-ramverket React för att utveckla applikationer. Kursen täcker även hur React används i mobila sammanhang genom React Native för att bygga mobilappar.Du får lära dig om ramverket React, dess struktur och arkitektur i ett projekt, och jämför React med andra populära ramverk som Vue.js och Angular. 

Praktiska färdigheter som kursen fokuserar på inkluderar att utveckla webbtjänster med React och att skapa mobilappar med React Native för både iOS och Android. Genom denna kurs blir du väl förberedda för att arbeta med både webb- och mobilutveckling i moderna JavaScript-miljöer.

Omfattning: 70 yh-poäng/14 veckor

Avancerad frontendutveckling

Denna kurs fördjupar studenternas kunskaper i frontendutveckling för webbplatser och mobilapplikationer, med fokus på avancerad JavaScript (VanillaJS) och tekniska aspekter som databashantering och API:er. Kursen täcker också testdriven utveckling (TDD), sökmotoroptimering (SEO) och konverteringsoptimering (CRO).

Studenterna lär sig att använda JavaScript utan ramverk, hantera databaser och API:er, samt state management med Redux. De får även insikter i att förbättra SEO och att använda spårningskoder för händelsespårning. Praktiska färdigheter inkluderar att bygga frontend med VanillaJS, utveckla webbapplikationer med Redux, genomföra SEO-anpassningar och arbeta med avancerad versionshantering med Git, samt implementera analysverktyg för att spåra webbprestanda. Kursen förbereder studenterna för en mångsidig roll inom frontendutveckling.

Omfattning: 45 yh-poäng/ 9 veckor

Typescript

Kursen ger en grundlig förståelse för och praktisk erfarenhet av TypeScript, ett alltmer populärt programmeringsspråksalternativ till traditionell JavaScript. Du får lära dig att TypeScript transkompilerar kod till JavaScript med hjälp av kompilatorn TSC, vilket bidrar till att skapa mer effektiv och välfungerande JavaScript-kod.

Kursens fokus ligger på att utrusta dig med kunskapen om TypeScript och färdigheterna att bygga enklare webbtjänster med detta språk. Genom praktisk användning av TypeScript får du uppleva dess fördelar förstahands och blir förberedda för att använda det i olika utvecklingsprojekt.

Omfattning: 20 yh-poäng / 4 veckor 

Lärande i Arbete (LIA)

Kursen "Lärande i Arbete" (LIA/Praktik) är utformad för att förbereda dig för yrkesroller inom mobil- och webbutveckling. Genom praktiska projekt får du tillämpa kunskaper i frontendutveckling med tekniker som JavaScript, React/React Native, TypeScript och TDD. Kursens fokus ligger på att utveckla, leverera och lansera webbprojekt, samtidigt som du lär dig att utvärdera din egen insats och att förstå projektmetodik inom branschen.

Denna kurs ger en djupare förståelse för yrkesrollens krav och förbereder för att hantera verkliga utvecklingsprojekt. Du får erfarenhet av att arbeta med avancerad teknik, inklusive SEO, databashantering och API:er, med ett särskilt fokus på användarupplevelse (UX) och tillgänglighet. Efter kursen kommer du att vara väl rustad för att effektivt bidra i arbetslivet som mobil- och webbutvecklare, med en stark grund i både projektmetodik och versionshantering.

Omfattning: 120 yh-poäng/24 veckor

Examensarbete

Kursen utgör slutet av utbildningen och förbereder studenterna för yrkeslivet som frontendutvecklare för mobil och webb. Under kursen tillämpar du dina kunskaper i rapportskrivning och muntlig presentation, och du får lära dig att identifiera och lösa programmeringsproblem. Du tränas även i att kritiskt utvärdera information och metoder inom webbutveckling och att utveckla lösningar som uppfyller yrkesmässiga krav.

Du kommer få praktisk erfarenhet genom att genomföra ett självständigt projekt, ofta i samarbete med ett externt företag eller organisation. Du lär dig att effektivt kommunicera dina resultat, både skriftligt och muntligt, och att tillämpa dina kunskaper i verkliga utvecklingsprojekt. 

Examensarbetet ger dig möjlighet att fördjupa dig i nya tekniker och områden, vilket stärker din förmåga att hantera komplexa uppgifter inom frontendutveckling. Kursen är en avgörande del i att förbereda dig för att bli en kompetent och självständig utvecklare.

Omfattning: 30 yh-poäng/ 6 veckor 

Studera hos oss

RESERVANTAGNINGEN ÄR ÖPPEN

Ordinarie ansökan för utbildningar start HT24 är stängd men vi har reservantagningen öppen! 

VAD BEHÖVER JAG INFÖR KURSSTARTEN?

FÖRBERED DIG

Många av våra nya studerande undrar vad de behöver inför kursstarten i september. En del har kanske inte studerat på flera år och kan känna sig osäkra på hur de bäst förbereder sig. Du kan vara lugn, här kommer våra två rekomendationer till dig som fått ett positivt antagningsbesed! 

 1. Repetera HTML/CSS och JavaScript
  Det första du kommer att göra när du börjar vår Frontend-utbildning är att arbeta med HTML/CSS, följt av JavaScript. Om du vill ligga steget före, är det en bra idé att plugga lite på dessa ämnen innan kursstart.

 2. Se till att du har en fungerande dator
  Du kan använda både Mac och Windows, men fördelarna med en Mac blir tydliga vid iOS-utveckling. För att kunna släppa appar för iOS behöver du Xcode, ett program som endast finns tillgängligt för Mac. Även om Xcode inte kommer att användas mycket under själva utbildningen, kan det bli aktuellt senare, till exempel under LIA (Lärande i Arbete).

Vi ser fram emot att välkomna dig till Chas Academy och hjälpa dig att ta dina första steg mot en framgångsrik karriär inom IT.

Fler sätt att förbereda dig!

1. Börja här

codecademy.com/catalog
Ett bra ställe att lära sig sin första HTML och CSS. Det är gratis dessutom! 

freecodecamp.org
En grundläggande introduktion som ger dig bra förutsättningar att börja på vår utbildning.

2. Fördjupa

webbriktlinjer.se
Webbriktlinjer är en fantastisk samling av riktlinjer och guider, samt information om tekniker som kan vägleda vid såväl design som implementation.

egghead.io
Egghead är en videolärplattform för att lära sig om olika tekniker, programm-eringsspråk m.m. Vi rekommenderar att börja kolla grunderna i HTML & CSS samt JavaScript, det kommer ge dig goda förutsättningar i samband med utbildningens början.

3. LÅT DIG INSPIRERAS

alistapart.com
Webbriktlinjer är en fantastisk samling av riktlinjer och guider, samt information om tekniker som kan vägleda vid såväl design som implementation.

smashingmagazine.com
Webbmagasin om webbdesign, utveckling, typografi, användbarhet m.m. Både en onlinebok och en podcast. Om webbdesign.

resilientwebdesign.com
Både en onlinebok och en podcast. Om webbdesign.

Är utbildningen Frontend rätt för dig?

Att välja utbildning kan vara ett stort beslut. Har du svårt att veta vilken väg som är rätt för just dig? Gör vårt yrkestest för att se vilket av våra program som passar dig bäst! Eller har du redan bestämt dig för en ny karriär som frontendutvecklare? Då ska du göra din ansökan!

Vanliga frågor om Frontend

Vad gör en frontendutvecklare?

En frontendutvecklare fokuserar på att skapa och implementera den visuella och interaktiva delen av en webbplats eller mobilapplikation – det som användaren ser och interagerar med direkt. De använder olika tekniker för att utforma layout, design och funktioner. Frontendutvecklare arbetar också med att säkerställa att webbplatsen eller applikationen fungerar sömlöst med backend-systemet, vilket innefattar att hämta data från servrar och databaser. Deras arbete är avgörande för att skapa en användarvänlig och estetiskt tilltalande digital upplevelse för användaren.

Vad är frontend?

Frontend avser den del av en webbplats eller mobilapplikation som användaren interagerar med direkt. Det omfattar allt från layout, design och navigering till interaktiva funktioner, och är skapat med hjälp av tekniker som exempelvis HTML, CSS och JavaScript.

Vad är ingångslönen som frontendutvecklare?

Ingångslönen för en frontendutvecklare ligger mellan 30-35 000 kronor men kan variera beroende på vad du har för erfarenheter från innan.  

Finns det jobb som frontendutvecklare?

Alla våra utbildningar är framtagna av och för branschen. Som yrkeshögskola får vi enbart bedriva utbildningar där det finns en efterfrågan och jobb, något som vi undersöker när vi tar fram våra utbildningar.

Footer background
Vill du jobba inom världens bästa bransch?

Hem

YH-Program

Om oss

Så ansöker du

Kontakt

Aktuellt

Integritetspolicy

Jobba hos oss

Kontakta oss:

Mail

info@chasacademy.se

Adress

Arenavägen 61

121 77 Johanneshov

FÖLJ OSS

Logo for FacebookLogo for InstagramLogo for Youtube

UPPHOVSRÄTT © 2023 CHAS ACADEMY | ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | CHAS ACADEMY AV CHAS | ORG.NR: 556817-8155