YH-utbildningar
Chas Upskill

YH-utbildningar

Chas Upskill

En framtid som UX/UI designer och frontend

Med en UX/UI designer och frontend utbildning får du en perfekt balanserad utbildning för ett yrkesliv som designer med kompetens i programmering.

Lär känna våra utbildningar

UX/UI designer och frontend utbildning på Chas Academy

Användarcentrerad design är en högt eftertraktad IT-kompetens, starkt kopplad till ökad e-handel och digitalisering. Vikten av användargränssnitt i digitala tjänster och produkter för att nå målgrupper är central. En UX/UI-designer med frontendkompetens kombinerar expertis i design, användarupplevelsen (UX), användargränssnittet (UI) och programutveckling (frontend). Med vår tvååriga utbildning får du färdigheter i UX, UI, HTML/CSS och JavaScript, vilket möjliggör effektiv kommunikation med utvecklare, byggande av prototyper och implementering av design. Detta ökar din anställningsbarhet, då du kan göra justeringar och bygga webbprojekt.

YH-POÄNG: 420

STUDIETAKT: 100%

STUDIEORT: Stockholm

TERMINSTART: September 2024

KAPACITET: 35 studerande 

ikon UX/UI-designer med frontendkompetens

Utbildningen

Efter vår utbildning till UX/UI designer med frontend blir du eftertraktad på arbetsmarknaden. Du får en bred utbildning med designkompetens, men där du även har kunskaperna i frontend för att förstå hur design kommer att implementeras. I utbildningen får du även kunskaper i projektledning och agila arbetssätt, varför en roll som projektledare eller produktutvecklare även är yrkesroller som kan vara din framtida karriär!

BEHÖRIGHET

Du är behörig om du uppfyller följande krav:

 • Du har kunskaper i Svenska både i tal, skrift och förståelse. 
 • Du har grundläggande behörighet från gymnasiet eller motsvarande.
 • Särskilda krav:
  • Minst betyg E i Engelska 6/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Matematik 2/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Programmering 1, eller motsvarande.


SAKNAR DU NÅGON BEHÖRIGHET?
Ingen fara, det finns fler sätt att bli antagen på! Kolla in vår sida där vi har samlat all info om antagning och behörighet

ANTAGNINGSPROV

Alla som ansöker till utbildningen UX/UI designer och frontend  kommer att bli kallade till ett antagningsprov. Provet består av ett flervalsprov som tas på plats i våra lokaler i Stockholm. Antagningsprovet är det enda urval vi går efter och är därför avgörande om du kommer in på utbildningen eller inte.

Provet är indelad i två delar, första delen testar dina kunskaper inom UX-design och UI-design. Den andra delen testar dina kunskaper inom programmerin i HTML/CSS och JavaScript.

Här kan du se en föreläsning som förbereder dig på antagningsprovets första del som handlar om UX/UI-design. 

Kursplan

IT Tech and Operations

Denna kurs ger en inblick i IT-branschen, dess terminologi och arbetsmetoder, samt en introduktion till viktiga yrkesroller inom UX/UI och Front End-utveckling. Du får översiktlig kunskap om de vanligaste rollerna och teknikstackarna inom området, samt en grundläggande förståelse för agil utveckling med Scrum och dess koppling till UX/UI-rollen.

Kursen täcker även grundläggande aspekter av moderna IT-system, inklusive användningen av React i agil utveckling och dess tillämpning inom scriptprogrammering och automatisering. Efter avslutad kurs kommer du att ha en bra bild över den nya karriär som du har framför dig.

  Omfattning: 10 yrkeshögskolepoäng / 2 veckor

  Grundläggande frontendprogrammering

  Denna kurs ger grundläggande kunskaper i frontendutveckling, med särskild inriktning på att skapa egna templates i olika CMS-system. Genom kursen får du lära dig att anpassa gränssnittet genom användning av Javascript, HTML och CSS, vilket ger dig färdigheter i att utforma och utveckla användarvänliga webbsidor.

  Kursens mål inkluderar att du ska kunna grunderna i Javascript- och HTML/CSS-programmering, skapa CMS-templates, och förstå kraven på tillgänglighet och webbstandarder, särskilt med tillämpning av WCAG-riktlinjer. Dessutom ger kursen insikter i hur API:er fungerar och hur man presenterar data från dessa i webbapplikationer, samt en överblick av testmetoder och deras tillämpning. Efter kursen kommer du att ha de nödvändiga kunskaperna för att effektivt utveckla och hantera webbprojekt inom frontendutveckling.

   Omfattning: 50 yrkeshögskolepoäng / 10 veckor

   UI-design och grafisk formgivning

   Kursen är utformad för att lära ut hur man skapar bilder och grafik, både av typen man ser tydligt när man zoomar in (rastergrafik) och den typ som behåller sin skärpa oavsett hur mycket man zoomar ut (vektorgrafik). Dessa färdigheter är viktiga för att designa och utveckla prototyper och färdiga webbapplikationer.

   Du får en grundläggande förståelse för visuell design och hur man kommunicerar visuella idéer. Du lär dig om viktiga designprinciper och hur man tillämpar dessa i praktiken. Kursen täcker även hur man designar webbplatser och appar som ser bra ut på olika enheter, och användningen av programvaror för att skapa grafik och användargränssnitt. Dessutom får du öva på att skapa initiala designutkast (mockups) och detaljerade planer (wireframes) för att diskutera idéer med kunder. Du kommer även att lära dig grunderna i att arbeta med bildbehandling och enklare redigering av video och animationer.

    Omfattning: 40 yrkeshögskolepoäng / 8 veckor

    UX/UI, interaktionsdesign med agilt arbetssätt

    I denna kurs går vi igenom interaktionsdesign, användbarhet, tillgänglighet och hur man strukturerar information för att göra webbplatser och applikationer lättare att använda. Du kommer att utforska hur man skapar design som fokuserar på användarens behov och lär dig viktiga principer för att göra designen både attraktiv och funktionell. Kursen täcker också hur man analyserar och förbättrar användbarheten av en webbplats eller app genom olika metoder för att samla in och analysera information om hur användare interagerar med produkten.

    En viktig del av kursen är att förstå hur man samarbetar i ett team för att skapa tydliga krav och mål för ett projekt, särskilt inom agil utveckling, en flexibel och samarbetsinriktad arbetsmetod. Du får även lära dig om olika steg i designprocessen, från att samla in data och definiera användarbehov till att skapa wireframes (grundläggande designskisser) och interaktiva prototyper. Efter avslutad kurs kommer du att ha praktiska färdigheter och kunskaper för att bidra till utvecklingen av användarvänliga och tillgängliga digitala produkter.

     Omfattning: 60 yrkeshögskolepoäng / 12 veckor

     Frontendutveckling i React

     Denna kurs är inriktad på att ge fördjupade färdigheter i att utveckla användarvänliga gränssnitt för både mobilappar och webbplatser med ramverket ReactJS. Fokus ligger på användbarhet, tillgänglighet och möjligheter till vidareutveckling.

     Kursen syftar till att ge dig färdigheterna att skapa interaktiva webb- och mobilapplikationer med ReactJS, fokuserat på en JavaScript-baserad React-arkitektur. Du kommer att lära dig att konstruera applikationer med en komponentdriven struktur och få insikter i JSX, som är en metod för att integrera HTML i JavaScript. En viktig del av kursen är att utveckla färdigheter i att skapa Hooks i React, som är specialfunktioner för att använda state och andra React-funktioner i komponenter.

     Kursen inkluderar även viktiga ämnen som routing, användarautentisering, metoder för datatillgång i komponenter och skapande av egna anpassade hooks. Du får även lära dig hantera undantag och en grundläggande förståelse för hur ReactJS kan appliceras inom backend-programmering. Efter kursens slut kommer du att ha den kunskap och de färdigheter som krävs för att effektivt bygga avancerade och funktionella applikationer baserade på ReactJS.

      Omfattning: 50 yrkeshögskolepoäng / 10 veckor

      Fördjupad interaktionsdesign med modellering och kravhantering med projektarbete

      Kursen är inriktad på att fördjupa kunskaper i användarcentrerad design. Fokus ligger på att lära ut metoder för att förstå och kartlägga användarnas behov och hur dessa kunskaper kan användas för att skapa bättre webb- och mobilgränssnitt. Du kommer att utforska olika sätt att samla in och analysera data om användare, vilket är grundläggande för att skapa användarvänliga och effektiva designlösningar.

      Efter kursen kommer du att ha färdigheter i att hantera kravinsamling och kravdokumentation, som är viktiga steg i designprocessen. Du lär sig också om kvalitetssäkring och att använda verktyg för kravhantering. Kursen täcker även hur man definierar strukturen för ett gränssnitt och omvandlar detta till konkreta navigationslösningar. Dessutom kommer du att ha förmågan att skapa designkoncept och använda olika metoder för att testa och utvärdera dina designidéer. Även kunskap om viktiga standarder för tillgänglighet och hur man samarbetar med kunder och användare för att skapa effektiva digitala lösningar kommer att ges under kursens gång.

       Omfattning: 60 yrkeshögskolepoäng / 12 veckor

       Lärande i Arbete (LIA)

       I kursen kommer du att få chansen att tillämpa de kunskaper och färdigheter du har lärt dig under din utbildning direkt i arbetslivet. Du kommer att arbeta med att utvärdera din egen insats i projekt, granska och utvärdera projektmetodiken inom en organisation, samt delta i att leverera och lansera UX/UI-implementeringar. Detta ger dig en unik möjlighet att förstå yrkesrollens förutsättningar och krav, och hur dessa omsätts i praktiskt arbete.

       Under kursen kommer du att utveckla dina kompetenser som UX/UI-designer med frontendkompetens. Du kommer att få erfarenhet av att arbeta med tillgänglighetsverktyg och inkluderande UX-design, samt att använda olika analysverktyg som Google och Adobe. Genom att delta i verkliga projekt får du också möjlighet att praktisera och fördjupa dina kunskaper i projektmetodik. Efter att ha avslutat kursen kommer du att ha en stark grund för att kunna agera professionellt inom området UX/UI-design och frontendutveckling, vilket ger dig en värdefull startpunkt för din karriär inom branschen.

       Omfattning: 120 yrkeshögskolepoäng / 24 veckor

       Examensarbete

       Under examensarbetet får du möjligheten att självständigt, eller tillsammans med en klasskamrat, genomföra ett projekt som sätter dina färdigheter och kunskaper på prov. Detta projekt är din chans att visa allt du har lärt dig under din studietid. Ditt arbete kommer att innefatta allt från att identifiera och lösa specifika problem till att effektivt kommunicera dina resultat, både skriftligt och muntligt. Detta innebär att du kommer att få praktisera dina kunskaper i rapportskrivning och muntlig presentation.

       Genom ditt examensarbete kommer du att utveckla din förmåga att självständigt hantera och leverera ett helt projekt. Detta inkluderar att söka och samla in relevant information med ett kritiskt förhållningssätt och att tillämpa dina kunskaper inom webbutveckling, med fokus på frontendutveckling och UI/UX design. Du kommer att få tillämpa dina kunskaper i att analysera och lösa problem, samt att ta hänsyn till sociala, etiska och vetenskapliga aspekter inom webbutveckling. Efter avslutad kurs kommer du att ha de kompetenser som krävs för att framgångsrikt leverera ett fullständigt webbutvecklingsprojekt.

        Omfattning: 30 yrkeshögskolepoäng / 6 veckor

        Studera hos oss

        RESERVANTAGNINGEN ÄR ÖPPEN

        Ordinarie ansökan för utbildningar start HT24 är stängd men vi har reservantagningen öppen! 

        VAD BEHÖVER JAG INFÖR KURSSTARTEN?

        förbered dig

        Många av våra nya studerande undrar vad de behöver inför kursstarten i september. En del har kanske inte studerat på flera år och kan känna sig osäkra på hur de bäst förbereder sig. Du kan vara lugn, här kommer våra två rekomendationer till dig som fått ett positivt antagningsbesed! 

        1. Repetera HTML/CSS, JavaScript och testa på figma
         Det första du kommer att göra när du börjar vår UX/UI-designer med frontend -utbildning är att arbeta med HTML/CSS, följt av JavaScript. Om du vill ligga steget före, är det en bra idé att plugga lite på dessa ämnen innan kursstart. För att förbereda dina designkunskaper så är ett hett tips att ladda ner Figma för att testa gratisversionen. Det finns många bra tutorials på YouTube! 

        2. Se till att du har en fungerande dator
         Vi rekommenderar att du har en laptop som är max 8 år gammal, med minst 8 GB RAM och helst en SSD. Du måste kunna öppna Chrome och VSCode. Under utbildningen kommer det inte att finnas något krav på att köpa kurslitteratur; det enda du behöver är en laptop!

        Vi ser fram emot att välkomna dig till Chas Academy och hjälpa dig att ta dina första steg mot en framgångsrik karriär inom IT.

        Fler sätt att förbereda dig

        1. Börja här

        figma.com
        På programmet använder vi Figma för att göra wireframes, UI-skisser och sätta ihop prototyper. Det fungerar på alla operativsystem och är gratis!

        freecodecamp.com
        Grunderna i HTML, CSS och JavaScript som ger dig bra förutsättningar inför kursen i webbutveckling andra terminen.

        2. Fördjupa

        De 10 klassiska principerna för användargränssnitt

        5 principer för visuell design
        Lär dig designprinciper. Nielsen Norman Group har mängder av matnyttiga artiklar om UX, UI och användbarhet.


        webbriktlinjer.se
        En fantastisk samling av riktlinjer och guider, samt information om tekniker som kan vägleda vid såväl design som implementation.

        3. LÅT DIG INSPIRERAS

        alistapart.com
        Webbriktlinjer är en fantastisk samling av riktlinjer och guider, samt information om tekniker som kan vägleda vid såväl design som implementation.

        smashingmagazine.com
        Webbmagasin om webbdesign, utveckling, typografi, användbarhet m.m. Både en onlinebok och en podcast. Om webbdesign.

        resilientwebdesign.com
        Både en onlinebok och en podcast. Om webbdesign.

        Är UX/UI designer och Frontend utbildningen rätt för dig?

        Att välja utbildning kan vara ett stort beslut. Har du svårt att veta vilken väg som är rätt för just dig? Gör vårt yrkestest för att se vilket av våra program som passar dig bäst! Eller har du redan bestämt dig för en ny karriär som UX/UI designer och Fronted? Då ska du göra din ansökan!

        Footer background
        Vill du jobba inom världens bästa bransch?

        Hem

        YH-Program

        Om oss

        Så ansöker du

        Kontakt

        Aktuellt

        Integritetspolicy

        Jobba hos oss

        Kontakta oss:

        Mail

        info@chasacademy.se

        Adress

        Arenavägen 61

        121 77 Johanneshov

        FÖLJ OSS

        Logo for FacebookLogo for InstagramLogo for Youtube

        UPPHOVSRÄTT © 2023 CHAS ACADEMY | ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | CHAS ACADEMY AV CHAS | ORG.NR: 556817-8155