YH-program

YH-program

Frontendutvecklare för mobil och webb

LÄR KÄNNA VÅRA PROGRAM

Frontendutvecklare för mobil och webb

Genom att utbilda sig till frontend- och apputvecklare med fokus på både Javascript och React Native får du en unik kompetensprofil som är starkt efterfrågad på arbetsmarknaden. Du får en överblick över branschen och lär dig hur tekniken bakom utvecklingen samverkar med design och layout och stödjer kundens digitala upplevelse (UX/UI).

Chas Academy samarbetar med en rad företag och organisationer som alla uttrycker ett växande behov av frontendutvecklare just med denna spetskompetens kring apputveckling. Detta program ger kunskaper om och färdigheter att strukturera, prioritera, tidsestimera och genomföra projekt och arbetsflöden inom frontendutveckling. Dessutom får du kunskap och inblick i arbetsprocessen för angränsande utvecklingsområden såsom backend och testning. Digitala strategier och agil projektmetodik är andra viktiga framgångsfaktorer som du får med dig från programmet.

Till skillnad från många andra program lär detta program ut just hur webbtekniker kan användas för att bygga äkta mobilappar med Javascript och React Native. I första hand lär du dig att utveckla för mobilen för att sedan säkerställa att det som är byggt även fungerar för webben.

Efter utbildningen har du teoretisk och praktisk kunskap om frontendutveckling, apputveckling samt hur och varför det är viktigt att arbeta ”mobile first” och använda responsiv design. Du kommer att kunna bygga responsiva webbplatser och appar som stöttar såväl dagens som framtidens behov.

YH-POÄNG: 425

STUDIETAKT: 100%

STUDIEORT: Stockholm

TERMINSTART: September 2023

KAPACITET: 35 studerande 

ikon frontend webb mobil

Programmet

Under studierna på Frontendutvecklare för mobil och webb läser du kurserna parallellt. Kurserna vävs samman i projektarbeten både i grupp och individuellt, vilket förbereder dig väl inför en karriär i branschen.

 • Undervisning 4 dagar i veckan, varav 1-2 obligatoriska tillfällen på plats i skolan och resterande online därifrån du studerar som bäst.
 • Du har självklart alltid möjlighet att studera i lokalerna.
 • All distansundervisning streamas och spelas in.
 • Många jobbar vid sidan av sina studier för att få livet att gå ihop. Vår rekommendation är att inte jobba mer än 50% då programmen kräver heltidsstudier.


VAD BEHÖVER JAG?
Alla våra program kräver att du har en egen laptop som är max 8 år gammal, har 8 GB RAM och helst SSD.

BEHÖRIGHET

Du är behörig om du uppfyller följande krav:

 • Du har kunskaper i Svenska både i tal, skrift och förståelse. 
 • Du har grundläggande behörighet från gymnasium eller motsvarande eller motsvarande.
 • Särskilda krav:
  • Minst betyg E i Engelska 6/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Matematik 2/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Programmering 1, eller motsvarande.


SAKNAR DU NÅGON BEHÖRIGHET?
Ingen fara, då kan du söka genom Reell kompetens eller ta ett av
våra behörighetsprov. Om du uppnått den uppsatta gränsen för
provet kommer testet även att validera dina förkunskaper inom programmering 1.

ANTAGNINGSTEST

När du söker till en utbildning kommer vi att kalla dig till antagningstestet. Antagningen till våra program baseras på resultatet i antagningsstestet, då poängen du får är de du ansöker med. Antagningstesten kan skilja sig beroende på vilken utbildning du söker, så söker du fler utbildningar kan du behöva göra flera test.

 Antagningstest för Frontendutvecklare för mobil och webb innehåller framförallt flervalsfrågor om HTML och CSS. Testet kan också inne hålla frågor om logik och enklare JavaScript. Tips på förberedelser hittar du lite längre ner!

DATUM: 17-31 maj
TID: 120 Minuter
SPRÅK: Engelska
ORT: Stockholm

TESTA DINA KUNSKAPER

<div>Exempelfråga</div>

Which of the following selects all elements with the class footer that are inside of divs?

Klicka på ett svar för att se om du svarat rätt.

Fel svar, försök igen!

Fel svar, försök igen!

Fel svar, försök igen!

Rätt svar, bra jobbat!

Fel svar, försök igen!

Kursplan

IT/Tech & Operations

De studerande får lära sig grunderna inom it och systemutveckling, de vanligaste teknikerna och yrkesroller i de större teknikstackarna samt deras tillämpning och funktion inom it-system och utvecklingsprojekt. Kursen går också igenom hur branschen ser ut och sätter sig in i de termer och den arbetsmetodik som används inom it-branschen. De studerande blir även introducerade till den kommande yrkesrollen och deras vanligaste funktioner inom it.

Kunskaper:

 • om yrkesrollen Javascriptutvecklares funktion inom webbutvecklingsprojekt och i linjeorganisationer.
 • om hur man i yrkesrollen arbetar med analys, till exempel genom Google, Adobe eller Matomo Analytics.
 • om de vanligaste rollerna inom it-branschen och var roller i olika fall opererar i teknikstackarna.
 • om de mest använda teknikstackarna inom webbutveckling och mobilutveckling.
 • om hur ett modernt it-system är uppbyggt inom de större teknikstackarna och större skillnader av användningsområden för olika teknikval.
 • om vanliga metoder inom systemutveckling såsom agil utveckling med Scrum samt kravspecificering samt dess koppling till utvecklarrollen.
 • om Continuos Integration (CI) som är en viktig del i DevOps toolchain och Continuous delivery och deployment (CD) samt begreppens anknytning till modern agil systemutveckling och Javascriptutvecklarens roll i det avseendet.
 • om hur Javascript används inom agil systemutveckling och webb-/mobilutveckling.
 • om hur man i yrkesrollen sätter upp och förvaltar monitorering av olika slag, och vad som är nyttan med det (vilken roll en utvecklare har i detta).

Omfattning: 10 YH-poäng (2 veckor).

Webbutveckling, webbteknik och mobila operativsystem

Denna kurs ger den studerande grundläggande kunskaper om webbteknik, webbutveckling och mobila operativsystem. Den studerande lär sig även i praktiken att koda HTML, CSS och grunderna i JavaScript.  Den studerande får även en introduktion till internetsäkerhet (Open Web Application Security Project, OWASP), versionshantering med Git ochtestdriven utveckling (Test Driven Development, TDD).

Kunskaper:

 • HTML
 • CSS
 • Javascript
 • XML
 • Node.JS
 • HTTP-protokollet
 • Responsiv design (anpassning efter webb och mobil)
 • Frontend och backend
 • Webbens tekniska uppbyggnad
 • Prestanda på webbplatser
 • Mobila operativsystem (Android och iOS)
 • Open Web Application Security Project (OWASP) och internetsäkerhet (introduktion)
 • Git (introduktion)
 • Test Driven Development, TDD (introduktion).

Färdigheter:

 • Kunna bygga/utveckla en webbapplikation med Node.JS på serverside och frontend med HTML och CSS inklusive enklare responsiv design.
 • Utveckla funktionalitet på webbplatser med egen, enklare Javascript och genom att implementera färdiga Javascript-lösningar.
 • Utvärdera prestandan på en webbplats och förstå de åtgärder som behöver genomföras för att öka prestandan.
 • Jobba med grundläggande versionshantering av kod genom exempelvis Git.

Kompetenser:

 • Utveckla webbplatser med HTML, CSS och Javascript

Omfattning: 50 YH-poäng (10 veckor).

Avancerad frontendutveckling

Denna kurs fördjupar den studerandes förståelse för och förmåga att utveckla frontendgränssnitt för webbplatser och mobilapplikationer. Kursen fördjupar den studerandes kunskaper i Javascript för frontend och även förståelsen för tekniska aspekter av kringliggande områden såsom grundläggande databashantering och API:er, testdriven utveckling (Test Driven Development, förkortat TDD), sökmotoroptimering (Search Engine Optimization, förkortat SEO) och konverteringsoptimering för optimal marknadsföring (Conversion Rate Optimization, förkortat CRO).

Kunskaper:

 • Avancerad Javascript i frontend utan ramverk eller bibliotek (VanillaJS).
 • Grundläggande databashantering och API:er.
 • State Management genom Redux.
 • Teknisk SEO-anpassning av webbplatser.
 • Metadata för sociala medier och andra externa tjänster.
 • Spårningskoder och händelsespårning på webbplatser.
 • Känna till konverteringsoptimering (CRO) för en produkt.

Färdigheter:

 • Bygga frontend för webbapplikationer med Javascript utan ramverk eller bibliotek (VanillaJS).
 • Utveckla webbapplikationer med State Management genom Redux.
 • Genomföra teknisk anpassning av webbplatser för att öka SEO:n.
 • Arbeta med mer avancerad versionshantering av kod med Git.
 • Arbeta med testdriven utveckling (TDD).
 • Arbeta med implementering av analys (spårningskoder, händelsespårning och metadata för externa tjänster genom Google, Adobe eller Matomo analytics).

Omfattning: 45 YH-poäng (9 veckor).

UX och tillgänglighet (WCAG)

Denna kurs fördjupar den studerandes förståelse för användarens upplevelse av en frontendutvecklare (inklusive UX-kompetens) och de krav som finns kring tillgänglighet i digitala gränssnitt.

Kunskaper:

 • Användbarhet och användarvänlighet (UX).
 • Tillgänglighet på webbplatser och i annan digital kommunikation.
 • Relevanta faktorer för it-branschen med fokus på digitaliseringens påverkan, effekter, möjligheter och risker (till exempel digitalt utanförskap).
 • Vilka nätverk och aktörer på marknaden som finns att tillgå för fortsatt kompetensutveckling inom området.
 • Den explicita problematisering som uttrycks kring själva kravställningen kring WCAG, där kursdeltagarna får insikter om hur de såväl kan skriva som följa kravställningar kring WCAG på bästa sätt.
 • Regler och riktlinjer, politiska beslut samt rekommendationer som är relevanta för att tillämpa digital tillgänglighet, bland annat:
  – Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, även kallat DOS-lagen eller webbdirektivet i tillgänglighet.
  – Tillgänglighetsdirektivet (European Accessibility Act, EAA), även kallat EU-direktivet eller EU:s tillgänglighetsdirektiv.
  – Liknande lagkrav i andra länder, till exempel Americans with disabilities-act (ADA) och Accessible Canada Act (ACA).
  – Språklagen (2009:600).
  – ISO-standarden för kognitiv tillgänglighet (21801-1:2020).

Färdigheter:

 • Ta fram mockups och wireframes för ett tillgängligt webbgränssnitt.
 • Granska en webbplats utifrån webbriktlinjerna och WCAG.
 • Tillämpa WCAG 2.1/2.2 och principerna Perceivable, Operable, Understandable samt Robust i sitt arbete.
 • Använda verktyg för tillgänglighet samt inkluderande UX-design – med hänsyn till bristerna med dessa verktyg.
 • Omvärldsbevakning – bra metoder för att ta reda på vad som gäller kring tillgängliga gränssnitt.
 • Ta fram och skapa en tillgänglighetsredogörelse – antingen åt sin egen eller annan verksamhet – samt kunna utföra det efterföljande arbete som detta område omfattar.
 • Avgöra vad som är utformat enligt designprinciperna Universell utformning och Design för alla.

Omfattning: 30 YH-poäng (6 veckor).

Typescript

Genom denna kurs blir den studerande insatt i och van vid TypeScript-kod som under de senaste åren blivit ett populärt alternativ till att skriva ren Javascript. TypeScript ger den frivilliga funktionen att skriva statisk typning och bättre IntelliSense och autocomplete genom deklarationsfiler. TypeScript transkompilerar kod till Javascript med kompilatorn TSC för att skapa bättre och mer effektiv Javascriptkod.

Kunskaper:

 • TypeScript.

Färdigheter:

 • Bygga enklare webbtjänster med TypeScript.

Omfattning: 20 YH-poäng (4 veckor).

Fördjupning React

Denna kurs ger den studerande förståelse för och färdigheter i att utveckla applikationer med Javascript-ramverket React. Kursen går även igenom hur React, genom React Native, används för att bygga mobilappar.

Kunskaper:

 • Ramverket React.
 • Struktur och arkitektur i ett React-projekt.
 • Skillnaderna och likheterna mellan React och andra vanliga ramverk ex. Vue.js och Angular.
 • React Native.
 • Operativsystem för mobiler och native-utveckling mot dessa (Android och iOS).
 • Hårdvara i mobiler och utvecklingsverktyg (Software Development Kit, SDK) för dessa samt möjligheten att använda dessa i React Native.

Färdigheter:

 • Utveckla webbtjänster med React som ramverk i Javascript.
 • Utveckla mobilappar med React Native för både iOS och Android.

Omfattning: 70 YH-poäng (14 veckor).

Projektmetodik och agila metoder

Denna kurs ger den studerande insikter i projektmetodik med betoning på de agila metoder och tillhörande verktyg som oftast används i it-branschen. Genom kursen tränar den studerande även på de aktiviteter och ansvar som finns inom ett agilt projekt och får förmågan att delta i projekt som drivs med agila metoder.

Kunskaper:

 • Projektledning och -styrning.
 • Agila metoder med betoning på Kanban, Scrum och XP.
 • Gruppdynamik inom ett team och samarbetsprocesser mellan olika team.

Färdigheter:

 • Delta i ett projekt som använder agila metoder för styrning av projektet.

Omfattning: 25 YH-poäng (5 veckor).

Arbetsmetodik för utvecklare

En viktig del i arbetet som utvecklare är att ha en bra arbetsmetodik. Arbetsmetodiken handlar både om att producera bra egen kod och att använda tekniska lösningar i samarbetet med kollegor. Denna kurs lär den studerande både om de arbetssätt och verktyg som ofta förekommer inom yrkesrollen.

Kunskaper:

 • Hostinglösningar, såsom Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure och Google Cloud.
 • Continuous Integration (CI) och Continuous delivery or continuous deployment (CD) pipeline.
 • Jira.
 • Docker.
 • Avancerad användning av versionshantering med Git.

Färdigheter:

 • Implementera och sjösätta (deploya) webbtjänster skapade med Javascript i frontend på olika typer av hostinglösningar och med olika verktyg såsom Jira och Docker.
 • Använda avancerad funktionalitet i versionshantering med Git.
 • Använda en CI/CD-pipeline.

Kompetenser:

 • Sätta sig in i dokumentation för en specifik stack i ett projekt för att sedan kunna implementera och sjösätta (deploya) ny frontend-funktionalitet i det projektet.

Omfattning: 25 YH-poäng (5 veckor).

LIA

LIA, lärande i arbete eller praktik som man också kan kalla det utgör hela 24 veckor av utbildningen vilket är mer än 1/4 del av utbildningen som du får testa dina kunskaper som du fått under utbildningens gång ute hos ett företag. LIAn genomförs under det andra året av utbildningen och är det näst sista du gör innan du tar examen.

Omfattning: 120 Yrkeshögskolepoäng

Examensarbete

I slutet av utbildningen gör den studerande ett examensarbete som tränar den studerande i och påvisar den studerandes förmåga dels i att ta ansvar för ett helt projekt inom fullstackutveckling med Javascript, dels på att använda den kunskap och de färdigheter som inhämtats under utbildningen. Den studerande lär sig även mer om informationsinhämtning och kan genom det fördjupa sig inom nya tekniker och områden för att nå projektets uppsatta mål.

Kunskaper:

 • Källkritik.
 • Informationsinhämtning/-sökning.

Färdigheter:

 • Söka och hämta in ny information och dokumentation med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Använda de färdigheter och tekniker den studerande har lärt sig under utbildningen i praktiken.

Kompetenser:

 • Ta ansvar för ett fullständigt projekt och bygga en applikation för mobil och/eller webb i React Native.

Omfattning: 30 YH-poäng (6 veckor).

Studera hos oss

Ansökan är stängd för start HT23

Ansökan för start HT23 är stängd, vi öppnar ansökan för HT24 februari 2024. 

Förberedelser

1. Börja här

codecademy.com/catalog
Ett bra ställe att lära sig sin första HTML och CSS. Det är gratis dessutom! 

freecodecamp.org
En grundläggande introduktion som ger dig bra förutsättningar att börja på vår utbildning.

2. Fördjupa

webbriktlinjer.se
Webbriktlinjer är en fantastisk samling av riktlinjer och guider, samt information om tekniker som kan vägleda vid såväl design som implementation.

egghead.io
Egghead är en videolärplattform för att lära sig om olika tekniker, programm-eringsspråk m.m. Vi rekommenderar att börja kolla grunderna i HTML & CSS samt JavaScript, det kommer ge dig goda förutsättningar i samband med utbildningens början.

3. LÅT DIG INSPIRERAS

alistapart.com
Webbriktlinjer är en fantastisk samling av riktlinjer och guider, samt information om tekniker som kan vägleda vid såväl design som implementation.

smashingmagazine.com
Webbmagasin om webbdesign, utveckling, typografi, användbarhet m.m. Både en onlinebok och en podcast. Om webbdesign.

resilientwebdesign.com
Både en onlinebok och en podcast. Om webbdesign.

Är det här programmet rätt för dig?

Att välja utbildning kan vara ett stort beslut. Har du svårt att veta vilken väg som är rätt för just dig? Gör vårt yrkestest för att se vilket av våra program som passar dig bäst!

Footer background
Vill du jobba inom världens bästa bransch?

Hem

YH-Program

Om oss

Så ansöker du

Kontakt

Aktuellt

Integritetspolicy

Jobba hos oss

Kontakta oss:

Mail

info@chasacademy.se

Adress

Arenavägen 61

121 77 Johanneshov

FÖLJ OSS

Logo for FacebookLogo for InstagramLogo for Youtube

UPPHOVSRÄTT © 2023 CHAS ACADEMY | ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | CHAS ACADEMY AV CHAS | ORG.NR: 556817-8155