YH-utbildningar
Chas Upskill

YH-utbildningar

Chas Upskill

En framtid som systemutvecklare

Utbildning systemutvecklare ger dig specialiserad kunskap i systemutveckling och C/C++ med fokus på inbyggda system, vilket rustar dig för arbete i denna snabbt växande bransch.

LÄR KÄNNA VÅRA UTBILDNINGAR

Utbilda dig till Systemutvecklare på Chas Academy

Som systemutvecklare blir du en expert på att skapa, utveckla och underhålla mjukvarusystem. Detta spännande arbete omfattar allt från kodning och problemlösning till samarbete med andra utvecklare och intressenter för att uppfylla behoven hos både användare och organisationer. Du lär dig viktiga programmeringsfärdigheter, förstår användarkrav och får insikt i mjukvaruarkitektur.

YH-POÄNG: 430

STUDIETAKT: 100%

STUDIEORT: Malmö, Linköping, Göteborg, Stockholm och Skellefteå 

TERMINSTART: September 2024

KAPACITET: 35 studerande 

systemutveckling ikon

I vår systemutvecklare utbildning fokuserar vi på programmeringsspråken C/C++. Medan C är känt för sin effektivitet och är avgörande inom systemprogrammering, erbjuder C++ objektorienterad programmering och andra avancerade funktioner, perfekt för högpresterande applikationer som spel och grafikprogram. Dessa språk är inte bara kraftfulla utan också mångsidiga, vilket öppnar dörrar till en värld av spännande och varierande utvecklingsmöjligheter.

Vår utbildning Systemutvecklare C/C++ är en extended-utbildning och kan därför läsas på flera orter. 

  BEHÖRIGHET

  Du är behörig om du uppfyller följande krav:

  • Du har kunskaper i Svenska både i tal, skrift och förståelse. 
  • Du har grundläggande behörighet från gymnasiet eller motsvarande.
  • Särskilda krav:
   • Minst betyg E i Engelska 6/B, eller motsvarande.
   • Minst betyg E i Matematik 2/B, eller motsvarande.
   • Minst betyg E i Programmering 1, eller motsvarande.

  SAKNAR DU NÅGON BEHÖRIGHET?
  Ibland har man inte fått med sig all behörighet från tidigare utbildningar - men det finns fler vägar att gå. Ta en titt på vår sida Antagning och Behörighet för alla svar!

  ANTAGNINGSPROV

  Antagningsprovet för dig som söker till utbildningen Systemutvecklare består av en uppgift som ska utföras med deadline. Inlämningen består av en presentation där du ska presentera och redovisa uppgiften du utfört. När du har skickat in din ansökan till en utbildning kommer vi att kalla dig till antagningsprovet och då får du även mer information kring provet. Antagningen till våra program baseras på resultatet i antagningsprovet, då poängen du får är de du ansöker med. Antagningsproven kan skilja sig beroende på vilken utbildning du söker, så söker du fler utbildningar kan du behöva göra flera prov.

  Kursplan

  IT Tech and Operations

  I denna kurs kommer du som student att få en gedigen grund i teoretiska aspekter av IT och systemutveckling. Kursen täcker de vanligaste teknikerna som systemutvecklare och ger insikt i olika yrkesroller inom de större teknikstackarna, med ett speciellt fokus på inbyggda system och hur de fungerar inom IT-system och utvecklingsprojekt. Du kommer att få en överblick över IT-branschen som helhet, inklusive de termer och arbetsmetoder som är vanliga inom området.

  Kursen är också designad för att ge dig en förståelse för de yrkesroller du kan komma att inneha i framtiden, och hur dessa roller bidrar till IT-projekt och -system. Du kommer att introduceras till de viktigaste funktionerna och ansvarsområdena inom dessa roller. Målet är att du efter kursen ska ha en klar bild av IT-branschen och en förståelse för hur du kan bidra inom den med din kunskap och kompetens.

   Omfattning: 10 yrkeshögskolepoäng / 2 veckor

   Programmering i C och C++

   Kursen ger en introduktion till programmering med ett särskilt fokus på programmeringsspråken C och C++, som är centralt för dig som systemutvecklare och i utvecklingen av inbyggda system. Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom programmering, vilket är en viktig grund för dina framtida studier inom systemutveckling. Du kommer att lära dig de grundläggande principerna för att skriva, testa och felsöka kod, samt få en djupare förståelse för de två språken.

   Under kursens kommer du även att utforska objektorienterad programmering och versionshantering av kod, med praktiska övningar i verktyg som Git. Du kommer att få praktisk erfarenhet av att utveckla enklare programvara i C och C++, samt att integrera dina program med relationsdatabaser och andra datakällor. 

   Omfattning: 75 yh-poäng/15 veckor

   Hårdvara & Operativsystem

   Denna kurs ger dig en introduktion till både hårdvara och operativsystem, med ett specifikt fokus på de komponenter som är avgörande för systemutveckling i inbyggda system. Du kommer att få en teoretisk förståelse för hur hårdvaran fungerar och en översikt över olika typer av arkitekturer och lösningar som finns tillgängliga på marknaden.

   Kursen täcker olika aspekter av hårdvara och du kommer att lära dig om arkitekturer för processorer, vilket är grundläggande för att förstå hur inbyggda system fungerar. Du kommer även att få insikt i assembler och andra hårdvarunära programmeringsspråk, samt en förståelse för operativsystem (OS) och realtidsoperativsystem (RTOS). En viktig färdighet som kursen utvecklar är din förmåga att tolka teknisk dokumentation och information, vilket är avgörande för att effektivt arbeta med hårdvarubaserad systemutveckling.

   Omfattning: 25 yh-poäng/ 5 veckor

   Systemutveckling för inbyggda system

   I kursen fokuserar vi på att utveckla dina färdigheter i att arbeta med inbyggda system, en viktig aspekt som systemutvecklare. Du kommer att lära dig att effektivt hantera begränsade resurser som minnesallokering och optimera användningen av dessa i hårdvarunära miljöer. Kursen ger dig även en fördjupning i användningen av vanliga felsökningsverktyg för hårdvara och moderna ramverk för IoT-utveckling. Ett viktigt fokus är på att utveckla robust och effektiv kod, med ett speciellt intresse för IT-säkerhet och säkerhetsaspekter relaterade till inbyggda system.

   Genom kursen kommer du att stärka din förmåga att utveckla specialiserad programvara med språk som C och C++ för olika inbyggda system. Du kommer att lära dig att analysera, kvalitetssäkra och optimera din kod, samtidigt som du får en djupare förståelse för säkerhetsaspekter inom hårdvarunära programmering. 

   Omfattning: 70 yh-poäng/ 14 veckor

   Projektmetodik och agila metoder

   Denna kurs fokuserar på att ge dig en omfattande förståelse för projektmetodik, särskilt inom de agila metoderna som är mest använda i branschen. Genom att delta i kursen kommer du att utveckla din förmåga att förstå och hantera olika aspekter av agila projekt, från planering till genomförande.

   Du kommer att lära dig om effektiv projektledning och -styrning och få insikter i specifika agila metoder som Kanban, Scrum och XP. Kursen behandlar även vikten av gruppdynamik i projektarbete. En viktig del av lärandet är praktiskt deltagande i projekt som använder agila metoder, vilket ger dig verkliga erfarenheter och förbereder dig för att bidra aktivt i agila team och projekt.

   Omfattning: 25 yh-poäng/ 5 veckor

   Hosting, CI/CD och arbetsmetodik

   Att välja och använda tekniska lösningar är en central del i en systemutvecklares arbete, särskilt när det gäller implementering, sjösättning och hosting av programvara. I denna kurs får du en bred överblick över de vanligaste teknikerna som används inom dessa områden idag. Kursen är utformad för att stärka din förmåga att snabbt sätta dig in i och förstå dokumentationen för olika verktyg och plattformar, en viktig färdighet för att effektivt kunna använda dessa i dina utvecklingsprojekt.

   Du kommer att få kunskaper om olika hostinglösningar som AWS, Azure och Google Cloud, samt lära dig om CI/CD pipelines och verktyg som Jira. Kursen täcker även avancerad användning av versionshantering med Git, vilket är ett viktigt verktyg för alla moderna utvecklare. Du kommer att utveckla praktiska färdigheter i att använda avancerade funktioner i Git och att implementera och använda CI/CD pipelines. Dessutom kommer kursen att utrusta dig med kompetensen att sätta dig in i och förstå specifika tekniska stackar för ett projekt, så att du kan implementera och sjösätta ny funktionalitet effektivt. 

   Omfattning: 35 yh-poäng/ 7 veckor

   Webbutveckling & Webbteknik

   Under denna kurs kommer du att dyka in i världen av webbtekniker och webbutveckling, en kunskapsbas som är kritisk för en systemutvecklare , särskilt inom områden som Internet of Things (IoT) och i interaktion med hårdvarunära system. Du får lära dig grunderna i HTML och CSS, som är nödvändiga för att skapa webbplatser och webbapplikationer, och utforska hur webb-API:er fungerar. Kursen ger dig också en förståelse för HTTP-protokollet och de tekniska aspekterna av hur webben är uppbyggd.

   Praktiska färdigheter står i fokus, där du kommer att utveckla enklare webbgränssnitt med HTML och CSS, inklusive responsiv design som anpassar sig efter olika enheter. Du kommer att få lära dig hur man utvecklar funktionalitet på webbplatsen genom att skapa egen Javascript-kod och använda befintliga lösningar. Kursen innefattar även skapandet av enklare API:er för webben genom programmering i C och C++.

   Omfattning: 30 yh-poäng/6 veckor

   Användbarhet och tillgänglighet

   Denna kurs handlar om att lära dig hur man designar och utvecklar gränssnitt som användare interagerar med, särskilt inom modern teknik som "Internet of Things" (IoT) och andra specialiserade enheter. Fokus ligger på att göra dessa gränssnitt både lätta att använda och tillgängliga för alla. Du kommer att utforska viktiga koncept som användarvänlighet, även känd som UX (User Experience), och hur man gör digitala gränssnitt lättillgängliga för olika användare.

   Under kursen får du skapa enkla designskisser och planer för dessa gränssnitt, kända som mockups och wireframes. Detta är ett viktigt steg för att förstå hur man bäst utformar gränssnittet. Du kommer också att få prova på enkla metoder för att testa och förbättra dina gränssnitt, vilket hjälper dig att lära dig vad som fungerar bäst för användarna. 

   Omfattning: 20 yh-poäng/ 4 veckor

   Lärande i Arbete (LIA)

   Under praktikperioden, som en del av din utbildning, får du en unik möjlighet att omsätta teori till praktik på en verklig arbetsplats. Denna praktik, känd som LIA (Lärande i Arbete), är utformad för att du ska fördjupa dina kunskaper och färdigheter från utbildningen genom att arbeta med konkreta projekt inom branschen. Som en blivande systemutvecklare inom C/C++ är detta ett viktigt steg i din utbildning, där du får tillämpa och utveckla dina färdigheter i en autentisk arbetsmiljö.

   Under din tid på LIA platsen kommer du att engagera dig i olika aspekter av systemutveckling, inklusive programmering i C och C++, hantering av inbyggda system, samt webbutveckling och webbtekniker. Du kommer också att få praktisk erfarenhet av att arbeta med hosting och CI/CD-processer. Det är ett utmärkt tillfälle att både utvärdera din egen insats i verkliga projekt och att granska arbetsmetoder och projektmetodik som tillämpas inom företaget. Målet med LIAn är att du ska ha förvärvat värdefulla arbetslivserfarenheter och efter avslutad kurs känna dig väl förberedd för att börja arbeta som systemutvecklare.

   Omfattning: 120 yrkeshögskolepoäng / 24 veckor

   Examensarbete

   Som avslutning på utbildningen systemutvecklare genomförs ett examensarbete, där du får möjlighet att visa din förmåga att ta fullt ansvar för ett projekt inom systemutveckling för inbyggda system. Detta arbete är inte bara en praktisk tillämpning av de kunskaper och färdigheter du samlat på dig under utbildningen, utan också en chans att fördjupa din förståelse för nya tekniker och områden som är relevanta för ditt projekt. 

   Under projektets gång kommer du att utveckla din förmåga att självständigt söka och samla in information på ett källkritiskt sätt. Detta är avgörande för att du ska kunna lösa komplexa problem och nå de uppsatta målen i ditt projekt. Du kommer också att träna på att professionellt kommunicera och presentera problemställningar och resultat, både på svenska och engelska. Genom att framgångsrikt genomföra detta examensarbete kommer du att visa att du är kapabel att leda ett komplett systemutvecklingsprojekt, utveckla robust programvara för inbyggda system, och identifiera samt hantera eventuella säkerhetsbrister som kan uppstå i samband med IT-system.

   Omfattning: 20 yh-poäng/ 4 veckor

   Studera hos oss

   RESERVANTAGNINGEN ÄR ÖPPEN

   Ordinarie ansökan för utbildningar start HT24 är stängd men vi har reservantagningen öppen! 

   VAD BEHÖVER JAG INFÖR KURSSTARTEN?

   Förbered dig

   Många av våra nya studerande undrar vad de behöver inför kursstarten i september. En del har kanske inte studerat på flera år och kan känna sig osäkra på hur de bäst förbereder sig. Du kan vara lugn, här kommer våra två rekomendationer till dig som fått ett positivt antagningsbesed! 

   1. Repetera din programmeringskunskaper 
    Det första du kommer att göra när du börjar vår Systemutvecklar-utbildning är att programmering i programmeringsspråken C och C++. Om du vill ligga steget före, är det en bra idé att plugga lite på om dessa språk innan kursstart.

   2. Se till att du har en fungerande dator
    Vi rekommenderar att du har en PC och inte en Mac, Har man en Mac dator måste man på eget bevåg ladda ner windows verktyg som behövs. Under utbildningen kommer det inte att finnas något krav på att köpa kurslitteratur; det enda du behöver är en laptop!

   Vi ser fram emot att välkomna dig till Chas Academy och hjälpa dig att ta dina första steg mot en framgångsrik karriär inom IT.

   Är en utbildning till systemutvecklare rätt för dig?

   Att välja utbildning kan vara ett stort beslut. Har du svårt att veta vilken väg som är rätt för just dig? Gör vårt yrkestest för att se vilket av våra program som passar dig bäst! Eller har du redan bestämt dig för en ny karriär som systemutvecklare? Då ska du göra din ansökan!

   Vanliga frågor om Systemutvecklare

   Vad gör en systemutvecklare?

   En systemutvecklare arbetar med att designa, utveckla, testa och underhålla olika typer av mjukvarusystem. De kan fokusera på att skapa nya applikationer eller förbättra befintliga system. Deras arbete involverar ofta att skriva kod, lösa tekniska problem, och samarbeta med andra utvecklare och stakeholders för att uppfylla användarnas och organisationens behov. Systemutvecklare måste vara skickliga i programmering, förstå användarkrav och ha kunskap om mjukvaruarkitektur och designmönster.

   Vad är ingångslönen som systemutvecklare?

   Ingångslönen är i snitt mellan 30 - 35 000 kr, men beror så klart på arbetsort, dina tidigare erfarenheter och andra delar. Men oavsett vad vet vi att systemutvecklare är ett eftertraktat yrke med hög löneutveckling - så det blir ofta en fin investering att läsa en utbildning med Chas Academy.

   Finns det jobb som systemutvecklare?

   Alla våra utbildningar är framtagna av och för branschen. Som yrkeshögskola får vi enbart bedriva utbildningar där det finns en efterfrågan och jobb, något som vi undersöker när vi tar fram våra utbildningar.

   Footer background
   Vill du jobba inom världens bästa bransch?

   Hem

   YH-Program

   Om oss

   Så ansöker du

   Kontakt

   Aktuellt

   Integritetspolicy

   Jobba hos oss

   Kontakta oss:

   Mail

   info@chasacademy.se

   Adress

   Arenavägen 61

   121 77 Johanneshov

   FÖLJ OSS

   Logo for FacebookLogo for InstagramLogo for Youtube

   UPPHOVSRÄTT © 2023 CHAS ACADEMY | ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | CHAS ACADEMY AV CHAS | ORG.NR: 556817-8155