YH-utbildningar
Chas Upskill

YH-utbildningar

Chas Upskill

En framtid som .NET utvecklare

Vill du öppna dörren till en av de mest dynamiska sektorerna i teknikvärlden? Då har du hamnat rätt med vår .NET utbildning.

LÄR KÄNNA VÅRA UTBILDNINGAR

.NET utbildning på Chas Academy

Vår dot net utbildning är omfattande och täcker allt från frontendutveckling med JavaScript och större JavaScript-ramverk till backendapplikationer och databashantering. Genom hela utbildningen arbetar du med C# i kombination med dessa tekniker. Efter examen har du möjligheten att antingen specialisera dig som fullstackutvecklare med fokus på webb och en gedigen förståelse för hela stacken, eller inrikta dig på backendutveckling, där du arbetar med API:er och microservices inom företagets interna system.

YH-POÄNG: 410

STUDIETAKT: 100%

STUDIEORT: Stockholm

TERMINSTART: September 2024

KAPACITET: 35 studerande 

BFU FINNS: Nej

Ikon för fullstack .net

På .NET utbildningen på Chas Academy lär du dig att skapa och underhålla applikationer med Microsofts .NET-ramverk, med fokus på programmeringsspråket C#. Du kommer att dyka in i allt från webbapplikationer till företagslösningar, utveckla viktiga färdigheter i kodning, testning och felsökning. Denna utbildning förbereder dig för att möta verkliga affärsbehov, designa databaser och samarbeta effektivt med team och kunder. Perfekt för dig som vill starta en karriär inom .NET utveckling med C#.

BEHÖRIGHET

Du är behörig för .NET om du uppfyller följande krav:

 • Du har kunskaper i Svenska både i tal, skrift och förståelse. 
 • Du har grundläggande behörighet från gymnasium eller motsvarande.
 • Särskilda krav:
  • Minst betyg E i Engelska 6/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Matematik 2/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Programmering 1, eller motsvarande.

SAKNAR DU NÅGON BEHÖRIGHET?

Ingen fara, det finns fler sätt att bli antagen till .NET utbildningen på Chas Academy. Vissa kommer in via reell kompetens och andra vi antagningsprovet. Har du frågor om din behörighet? Då föreslår vi att du kollar in våra frågor som vi sammanställt på Antagning och Behörighet.

ANTAGNINGSPROV

Antagningsprovet för vår .NET utbildning innehåller generell webbutveckling, programmering i C# och logik. När du söker till en utbildning kommer vi att kalla dig till ett antagningsprov. Antagningen till våra utbildningar baseras på resultatet i antagningsprovet, då poängen du får är de du ansöker med. Antagningsproven kan skilja sig beroende på vilken utbildning du söker, så söker du fler utbildningar kan du behöva göra flera prov.


Kursplan

IT Tech and Operations

I kursen får du en inblick i IT och systemutveckling, med fokus på de vanligaste teknikerna och yrkesrollerna inom större teknikstackar. En särskild betoning läggs på C# och .NET-plattformens roll i IT-system och utvecklingsprojekt. Du kommer att lära dig om fullstackutvecklares funktioner inom webbutvecklingsprojekt och linjeorganisationer, förstå de viktigaste rollerna inom IT-branschen och hur dessa interagerar med olika teknikstackar. 

Omfattning: 10 Yh-poäng / 2 veckor

Programmering med C# och .NET

Denna kurs ger en introduktion till programmering med fokus på C# och .NET-miljön, vilket lägger en grund för vidare studier inom systemutveckling. Genom kursen får du lära dig grunderna i programmering, objektorientering, och viktiga verktyg för C#-utveckling. Du får även kunskap om versionshantering, olika C#-ramverk, och .NET-versioner, samt hantering av realtidsscenarion och asynkrona processer.

Kursen täcker även tillämpning av programmeringsmönster inom objektorienterad analys och design (OOAD), såsom Factory och Observer, och ger praktiska färdigheter i att utveckla enklare C#-program och koppla dessa till databaser. En introduktion till grundläggande versionshantering, exempelvis genom Git, ingår också. Denna kurs är en utmärkt startpunkt för de som siktar på en karriär inom programvaruutveckling.

Omfattning: 50 Yh-poäng / 10 veckor

Webbteknik

Denna kurs ger en djupgående förståelse för webbteknik och webbutveckling, vilket ger en bra grund för framtida studier inom området. Under kursens gång kommer du  att lära dig om viktiga aspekter av datakommunikation, med särskilt fokus på tekniker som används på webben. kursen utforskar grundläggande webbteknologier som HTML, CSS och JavaScript, samt vikten av XML och HTTP-protokollet i webbsammanhang. Kursen tar också upp OSI-modellen och allmänna principer för datakommunikation, med en inriktning mot webbrelaterade aspekter.

För att ge en heltäckande bild av webbutveckling, täcker kursen även viktiga koncept som responsiv design och mobilanpassning, vilket är centralt för att skapa dynamiska och tillgängliga webbupplevelser. Du får insikt i hur frontend och backend samverkar för att bilda webbens tekniska uppbyggnad. Dessutom betonas vikten av webbplatsernas prestanda, en nyckelfaktor i dagens digitala landskap. 

Omfattning: 10 Yh-poäng / 2 veckor

Programmeringsmetodik och testning

Kursen tillhandahåller både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom programmeringsmetodik. Den inledande delen fokuserar på att lära ut metoder som testdriven utveckling, versionshantering och debugging. Du kommer också att utforska olika roller och resurser som är viktiga i både allmänna och webbspecifika utvecklingsprojekt. Kursen täcker gemensamma arbetsflöden samt relevanta verktyg och tekniker. Dessutom kommer du att få insikter i olika verktyg som används för utveckling, testning och felsökning.

Omfattning: 25 Yh-poäng / 5 veckor

Backendutveckling och databaser

Denna kurs erbjuder viktiga kunskaper och färdigheter i backendutveckling med C# och databaser. Du kommer att lära dig att utveckla i C#, hantera databaser och skapa webbapplikationer. Kursen omfattar grundläggande säkerhet i C#, API-tekniker som REST och GraphQL, SQL-baserade databaser, samt modellering med ER och UML. Du kommer även att utforska Azure Cloud Services, prestanda och låsning i databaser.

Praktiskt kommer du att utveckla backend för webbtjänster med .NET, skapa och använda APIer, samt designa och implementera databaser.

Omfattning: 40 YH-poäng/8 veckor

Frontendutveckling och UX

Denna kurs fokuserar på att ge fördjupade  kunskaper i frontendutveckling för webbplatser och applikationer, med en grund i ASP.NET, HTML, CSS och JavaScript. Viktiga områden som teknisk SEO, användbarhet och tillgänglighet behandlas också. Du lär dig avancerad JavaScript utan ramverk, CMS-baserad utveckling, samt Blazor och Webbassembly.

Praktiska färdigheter som kursen utvecklar inkluderar att skapa mockups och wireframes, utveckla frontend i ASP.NET och bygga webbapplikationer med både React, Redux och Angular. Du får även erfarenhet av att implementera spårningskoder, SEO-optimering och granskning av webbplatser för tillgänglighet enligt WCAG. Kursen förbereder studenterna för att effektivt hantera frontendutvecklingsprojekt, med en stark grund i både tekniska och praktiska aspekter av webbutveckling.

Omfattning: 40 YH-poäng / 8 veckor

Projektmetodik och agila metoder

Denna kurs erbjuder insikter i projektmetodik med fokus på agila metoder som Kanban, Scrum och XP, som är vanliga inom branschen. Du lär dig om projektledning, ärende- och avvikelsehantering, samt CD/CI:s roll i agil utveckling. Kursen inkluderar även grunderna i testdriven utveckling och betydelsen av gruppdynamik för framgångsrikt projektarbete. Genom att kombinera teori och praktik utrustas du med nödvändiga färdigheter för att effektivt delta och hantera agila projekt.

Omfattning: 25 YH-poäng / 5 veckor

Avancerad fullstackutveckling

Denna kurs ger en fördjupad inblick i fullstackutveckling, med fokus på både backend och frontend, inklusive avancerade aspekter som SEO-anpassning och prestandaoptimering. Du får lära dig om nyckelteknologier som Azure Cloud Services, T-SQL, och mikrotjänster, samt verktyg som Webbassembly, Blazor och State management med Redux.

Kursen ger även kompetens i att hantera tekniska SEO-aspekter, spårningskoder och metadata för sociala medier. Praktiska färdigheter omfattar driftsättning av webbapplikationer i Azure, utveckling av avancerade .NET-backend, databasarkitektur, och konstruktion av komplexa APIer. Dessutom ingår prestandaoptimering och utveckling av avancerade webbapplikationer med populära JavaScript-ramverk, och frontendutveckling i ASP.NET. Kursen förbereder dig för att skickligt hantera utmaningar inom fullstackutveckling.

Omfattning: 80 Yh-poäng / 16 veckor

Lärande i Arbete (LIA)

LIA (praktik) syftar till att ge dig yrkesförberedande färdigheter genom att tillämpa dina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i arbetslivet. Målet är att du ska fördjupa de kunskaper du fått under utbildningen genom att delta i branschrelaterade projekt. Vid kursens slut förväntas du ha tillämpat och vidareutvecklat de kompetenser du erhållit under utbildningen, vilket förbereder dig för yrkesrollen som .NET-utvecklare.

Under kursen kommer du att få engagera dig i utvecklingsprojekt som innefattar arbete med .NET, HTML, CSS, JavaScript, databaser, API:er, samt integration mot externa tjänster. Du kommer även att praktisera testning och få en övergripande förståelse för interaktionsdesign, DevOps och säkerhet. Viktiga delar av kursen inkluderar även praktisk tillämpning av projektmetodik i arbetslivet och versionshantering i teammiljö.

Kursinnehållet fokuserar på att förstå yrkesrollens förutsättningar och krav, utvärdera den egna insatsen i projekt, granska och utvärdera verksamhetens projektmetodik, samt leverera och lansera ett skarpt webbprojekt. Denna LIA-period är alltså avgörande för att utrusta dig med den erfarenhet och de färdigheter som krävs för att lyckas i din framtida karriär som .NET-utvecklare.

LIAn genomförs som näst sista kurs på utbildningen. 

Omfattning: 100 YH-poäng / 20 veckor

Examensarbete

I slutet av utbildningen genomför du ett examensarbete, som ger tillfälle att visa på din  förmåga att ta ansvar för ett fullständigt projekt inom fullstackutveckling med .NET, samt också ett tillfälle att tillämpa den kunskap och de färdigheter du har fått med dig under utbildningen. 

Du förväntas utveckla kritiska färdigheter i källkritik och informationsinhämtning, vilket är avgörande för att effektivt söka och hämta in ny information och dokumentation. Du kommer också att förbättra din förmåga att kommunikativt och professionellt presentera problemställningar och resultat, både på svenska och engelska.

Examensarbetet ska även ge dig en chans att utveckla kompetenser för att ta ansvar över ett helt fullstack .NET-projekt, samt förmågan att utveckla robusta webbtjänster med .NET och relaterade tekniker. Detta examensarbete är en viktig del av din utbildning och fungerar som en brygga mellan teoretisk kunskap och praktisk tillämpning i ditt framtida yrkesliv.

Omfattning: 25 YH-poäng / 5 veckor

Studera hos oss

RESERVANTAGNINGEN ÄR ÖPPEN

Ordinarie ansökan för utbildningar start HT24 är stängd men vi har reservantagningen öppen! 

VAD BEHÖVER JAG INFÖR KURSSTARTEN?

Förbered dig

Många av våra nya studerande undrar vad de behöver inför kursstarten i september. En del har kanske inte studerat på flera år och kan känna sig osäkra på hur de bäst förbereder sig. Du kan vara lugn, här kommer våra två rekomendationer till dig som fått ett positivt antagningsbesed! 

 1. Repetera programmering i C# 
  Det första du kommer att göra när du börjar vår Fullstack .NET -utbildning är att arbeta med med programmeringsspråket C#. Om du vill ligga steget före, är det en bra idé att plugga lite på dessa ämnen innan kursstart.

 2. Se till att du har en fungerande dator
  Vi rekommenderar att du har en Windows laptop som har minst 16 gb ram. Laptopen ska vara max ett par år gammalt. 

Vi ser fram emot att välkomna dig till Chas Academy och hjälpa dig att ta dina första steg mot en framgångsrik karriär inom IT.

Är .NET utbildningen rätt för dig?

Att välja utbildning kan vara ett stort beslut. Har du svårt att veta vilken väg som är rätt för just dig? Gör vårt yrkestest för att se vilket av våra program som passar dig bäst! Eller har du redan bestämt dig för en ny karriär som .NET utvecklare? Då ska du göra din ansökan!

Vanliga frågor om .NET

Vad är .NET?

.NET är en mångsidig mjukvaruplattform från Microsoft, idealisk för att skapa allt från dynamiska webbapplikationer till mobilappar. Den stödjer flera programmeringsspråk och är känd för sin säkerhet och skalbarhet, vilket gör den till ett favoritval för utvecklare som vill bygga robusta och effektiva företagslösningar. Plattformens flexibilitet och kraftfulla verktyg passar perfekt för innovativ och modern programutveckling.

Vad gör en .NET utvecklare?

En .NET-utvecklare använder Microsofts .NET-plattform för att skapa och underhålla mångsidiga applikationer, från webbtill mobilapplikationer. En .NET utvecklare fokuserar på att skriva kod, vanligast i C# och bygger säkra och effektiva lösningar som möter specifika projektbehov. Kunskap i .NET-ramverket är central, och deras arbete är nyckeln till framgångsrik mjukvaruutveckling.

Hur är det att jobba som .NET utvecklare?

Att arbeta som .NET-utvecklare är dynamiskt och utmanande, med stora möjligheter till kreativ problemlösning. Du får chansen att arbeta med den senaste tekniken och bygga mångsidiga applikationer. Rollen kräver kontinuerligt lärande och anpassning till nya trender, vilket gör det till en spännande karriär för den som älskar teknik och innovation. Som .NET-utvecklare blir du en central del av teamet, med möjlighet att påverka och forma mjukvaruprojekt från idé till färdig produkt.

Vad är skillnaden mellan .NET och Java?

.NET är en programmeringsplattform och Java är ett programmeringsspråk. Därför är det svårt att beskriva mer skillnader på dessa två. Det man brukar beskriva skillnaderna på är C# och Java som är två olika programmeringsspråk. C# används ofta för program som körs på Windowsdatorer och är kopplat till Microsofts verktyg. Men det går även att använda i Linux.  Java, å andra sidan, används för att skapa program som kan fungera på många olika typer av datorer och operativsystem. Även om de ser lika ut när man skriver kod, används de för olika typer av projekt beroende på var och hur programmet ska användas.

Footer background
Vill du jobba inom världens bästa bransch?

Hem

YH-Program

Om oss

Så ansöker du

Kontakt

Aktuellt

Integritetspolicy

Jobba hos oss

Kontakta oss:

Mail

info@chasacademy.se

Adress

Arenavägen 61

121 77 Johanneshov

FÖLJ OSS

Logo for FacebookLogo for InstagramLogo for Youtube

UPPHOVSRÄTT © 2023 CHAS ACADEMY | ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | CHAS ACADEMY AV CHAS | ORG.NR: 556817-8155