Överlägg

Vilken utbildning ska jag välja?

Lockar IT-branschen?
Vi hjälper dig hitta rätt yrkesroll!

Från hösten 2022 erbjuder vi sju olika utbildningar inom IT men vilken ska du välja?

Alla våra utbildningar är inom system- och webbutveckling och handlar därför om att utveckla tjänster, appar och system. Med andra ord olika former av mjukvara. Denna mjukvara kan vara inom många olika områden så som e-handel, spel, verksamhetssystem eller marknadsföring.

Ingen av våra utbildningar handlar om hårdvara och närverk, vilket är det andra stora området inom IT.

Projektledning eller utveckling?

Den första skalan du behöver placera in dig på är om du framförallt vill arbeta med att utveckla (programmera och designa) eller om du vill arbeta med projektledningen och att styra processerna kring utvecklingen.

Känner du att du är en person som gillar att leda arbetet och hjälpa andra att använda sin kompetens och talang? Du är du troligen mer intresserad av projektledningen.

Känner du istället att du älskar att vara kreativ och utveckla nya lösningar? Då passar du troligen bäst på utvecklarsidan.

Systemfokus eller användarfokus?

Nästa skala handlar om vilket perspektiv du framförallt vill ha i ditt jobb. Vill du fokusera mer på användarna av ett IT-system och deras behov eller vill du fokusera mer på logik, data och verksamhetens processer?

Känner du att slutanvändarens upplevelse i form av design och behov är det mest intressanta? Att fundera ut vad som fungerar bäst och vad som ger bäst resultat för andra människor? Då är det användarfokus du ska satsa på.

Känner du istället att logiska lösningar, analys av data och att skapa lösningar som utan att synas effektiviserar verksamheter? Då lutar du mer är systemfokus.

Våra sju utbildningar

Vi har som sagt sju olika utbildningar du kan välja på.

Tänk på skalorna ovan. Vad tror du passar bäst för dig?

Placera dig både på skalan Projektledning — Utveckling och på skalan Användarfokus – Systemfokus. Den kombination du får kan du sedan använda i tabellen nedan för att se vilka utbildningar som troligen passar bäst för dig!

 

Dina val Utbildningar som passar
Projektledning + Användarfokus UX-designer med kravkompetens
Projektledning + Systemfokus DevOps Engineer
Utveckling + Användarfokus UX/UI-designer med frontendkompetens
Frontendutvecklare för mobil och webb
Utveckling + Systemfokus Fullstack Webbutvecklare
Fullstackutvecklare JavaScript
Fullstackutvecklare .NET