Överlägg

Vanliga frågor och svar

Hur kommer undervisningen se ut i höst med tanke på det rådande läget med Covid-19? Om vi är tillbaka i normalläge och det är låg risk för Covid-19 så kommer vi att ha 50% av undervisningen på plats och 50% av undervisningen online med lärare. Det blir ca. 1-2 dagar i veckan som man är på plats i skolan och resterande är online.
Om vi är kvar i samma läge i höst som vi är nu under våren så kommer vi följa FHM:s riktlinjer och all undervisning kommer ske online, vilket har fungerat bra.
I båda fallen är det schemalagda heltidsstudier. Studerande är välkomna att studera på plats i våra lokaler dagtid alla vardagar. Men eventuellt begränsat antal enligt FHM:s riktlinjer.
Kan man se föreläsningarna i efterhand? Alla våra föreläsningar streamas och läggs upp i vår skolportal. Detta betyder att du kan se föreläsningarna i efterhand.
Kostar utbildningen någonting? Alla våra utbildningar är YH-utbildningar och är därför helt gratis. Det enda du behöver bekosta själv är en dator samt studielitteratur om detta behövs.
Vad behöver jag ha för dator för att kunna tillgodogöra mig utbildningen? Vi rekommenderar att du har en laptop som är högst 8 år gammal, har 8 GM ram och helst ska datorn ha SSD.
Har jag rätt till CSN när jag går en utbildning hos oss? Ja, alla våra utbildningar är CSN-berättigade.