Överlägg

Vilja Palm

”Förutom att LIA oftast leder till jobb och är ett utmärkt sätt att knyta kontakter, så får man också en chans att jobba med riktiga projekt, mot riktiga kunder.”