Överlägg

En givande karriär inom design och kravhantering

Att arbeta med interaktionsdesign (UX) och krav är att arbeta som ambassadör för användarna av en digital tjänst, och att agera tolk mellan affärssidan och utvecklarna.