Bli behörig genom att läsa vår preparandutbildning

Ibland fattas det någon behörighet till en utbildning, det är inget att oroa sig för – Chas Academy har preparandutbildning som gör dig behörig!

För närvarande erbjuder vi preparandutbildning:

Hur fungerar det?
Utbildningen kommer förläggas på kvällstid och helfart. Preparandutbildningen finns till för dig som vill bli behörig till någon av våra utbildningar men saknar betyg i någon eller några av våra särskilda förkunskaper.

När utbildningen ska avslutas kommer du få skriva ett prov vilket gör att du kommer göras behörig för att ansöka till våra utbildningar, förutsatt att klarar provet. Det är viktigt att man förstår att resultatet från provet för vår preparandutbildning endast är giltigt för våra utbildningar och gör dig heller inte individuellt behörig i någon av de särskilda förkunskaperna. Att man går vår utbildning och klarar provet garanterar inte en plats på någon av våra utbildningar.

Jag behöver särskilt stöd!
Om du behöver extra stöd under provskrivning kan vi hjälpa dig. Om du har t.ex. har läs- och skrivsvårigheter kan vi boka specifika tillfällen där du får göra provet där det då kommer finnas stödpersonal. För att få veta mer och för att anmäla dig till detta tillfälle kontakta oss på info@chasacademy.se.

För att få boka ett specialtillfälle för provskrivning måste du styrka detta med ett intyg.

Anmälan

För att kunna anmäla dig till en preparandutbildning behöver du först ansöka till en av våra utbildningar.

Vidare kan du kan endast anmäla dig till en utbildning om det finns platser kvar och om tillräckligt många ansöker om att få gå preparandutbildningen. Detta innebär att om du har anmält dig och har fått ett bekräftelse-mail från oss, så är din plats garanterad.

Skulle vi mot förmodan inte få tillräckligt med intresseanmälningar kommer vi via mail låta dig veta att preparandutbildningen ställs in.