Preparandutbildning – Chas Academy

Godkänt provresultat på denna preparandutbildning motsvarar de särskilda förkunskaper Chas Academy har på sina utbildningar. Efter avslutad preparandutbildning med godkänt resultat på slutprovet är du behörig till en eller båda utbildningarna beroende på vilken inriktning du väljer.

Inriktning

Då Chas Academy för närvarande har två utbildningar kommer denna preparandutbildning att ha två inriktningar:

Du väljer inriktning efter den utbildning du har ansökt till. Denna är då anpassad efter de förkunskapskrav som gäller för utbildningen. Ditt val kommer påverka vilka delmoment under utbildningen som du ska avklara. Mer om detta kan du läsa nedan under ”Innehåll och upplägg”.

Anmälan

För att kunna anmäla dig till preparandutbildningen behöver du först skapa ett konto samt göra en ansökan till en av våra utbildningar på Chas Academy via yh-antagning.se. Att anmäla sig till en preparandkurs görs sedan på yh-antagning.se under fliken ”Händelser” på ”Mina sidor”.

Du kan endast anmäla dig till en preparandutbildning om det finns platser kvar. Detta betyder alltså att om du har kunnat anmäla dig så är du garanterad en plats på preparandutbildningen. Vi förbehåller oss dock rätten att avboka preparandutbildningen om vi inte fyller våra platser. I så fall kommer vi informera samtliga anmälda. Detta sker senast den 9:e augusti.

Start: Preparandutbildningen genomförs sker i augusti, aktuella kursstarter hittar du där du gör din anmälan i yh-antagning.

Längd: Utbildningen förläggs kvällstid och på helfart över tre veckor. Detta sker vid 6 tillfällen samt 1 provtillfälle. Samtliga tillfällen kommer vara på plats i våra lokaler. Tid och datum för tillfällena hittar du nedan.

Anmälan: För att kunna anmäla dig behöver du först skapa ett konto samt göra en ansökan till en av utbildningarna på Chas Academy.

Om du har några frågor är du välkommen med dem till info@chasacademy.se.

Förkunskaper: Matematik 1/A med lägst betyg E/G eller motsvarande och Engelska A/1 eller motsvarande med lägst betyg E/G.

Jag behöver särskilt stöd!
Om du behöver extra stöd under provskrivning kan vi hjälpa dig. Om du har t.ex. har läs- och skrivsvårigheter kan vi boka specifika tillfällen där du får göra provet där det då kommer finnas stödpersonal. För att få veta mer och för att anmäla dig till detta tillfälle kontakta oss på info@chasacademy.se.

För att få boka ett specialtillfälle för provskrivning måste du styrka detta med ett intyg till info@chasacademy.se en vecka innan provet

Vanliga frågor

F: ”Jag är behörig i allt förutom HTML & CSS – måste jag gå på alla tillfällen?”

S: Nej, du har möjlighet att enbart delta vid de tillfällen som behandlar det du saknar för din behörighet.

F: ”Jag är intresserad av att gå båda utbildningarna – hur gör jag då?”

S: Precis som att du behöver välja en rangordning när du gör din ansökan till våra utbildningar på yh-antagning.se så behöver du även bestämma dig för vilken av våra inriktningar du vill fokusera på. Detta sker i samband med anmälan.

F: ”Jag är osäker på vilken inriktning jag ska välja – kan jag prata med studerande eller utbildningsansvarig från utbildningen som jag är intresserad av?”

S: Självklart kan du det! Kontakta oss på mail eller chatta med oss på facebook så hjälper vi dig hitta svar på dina frågor.

F: ”Jag kan inte närvara under alla tillfällen.”

S: Det finns inga närvarokrav på preparandutbildningen förutom det sista provtillfället som kräver närvaro för att kunna leda till betygssättning. Däremot finns det ett tydligt samband mellan hög närvaro och goda studieresultat

Mer om vilka tillfällen som kommer innehålla kan du läsa mer om under ”Innehåll och upplägg”.


Innehåll och upplägg

Vår preparandutbildning vänder sig till dig som har grundläggande behörighet men saknar någon, eller några, särskilda förkunskaper och har ansökt till våra utbildningar.

Utbildningen kommer innefatta totalt sju kvällstillfällen i våra lokaler på Chas Academy vilka sedan avslutas med ett prov. Vid godkänt resultat på detta slutprov blir du behörig till någon av våra utbildningar.

Dina lärare, kommer vara personer med bred kompetens och gedigen kunskapen inom ämnet och under lektionstillfällena kommer det finnas gott om tid att ställa frågor. Teoretiska genomgångar blandas med praktiska övningar för att säkerställa att du som deltagare ska få bästa möjliga förståelse.

Föreläsningstillfällen

Utbildningen består av totalt 6 föreläsningstillfällen och 1 provtillfälle. Föreläsningstillfällena är inplanerade vid olika tillfällen på dagen för att kunna möjliggöra för så många som möjligt att ta del av utbildningen. För att se tider och datum gå till rubriken ”Tillfällen” under respektive inriktning nedan.

Upplägg

Under preparandutbildningen läser du enbart de delar där du saknar behörighet. Detta betyder att om du enbart saknar Matematik 2/B för din behörighet så läser du den delen. Saknar du behörighet i flera ämnen läser du helt enkelt flera delar.

Vårt upplägg för de olika tillfällena och deras innehåll kommer se ut som följer:

Location

Tillfälle 1 – Introduktion & Engelska (1/2)

Vi påbörjar utbildningen med en introduktion. Under tillfället går vi igenom vilka moment som respektive inriktning kommer innefatta, konfiguration och hantering av konton samt påbörjar lite arbetet med engelska.

Inriktningar: 1 & 2 Aug 12 17:00-20:00
Location

Tillfälle 2 – Engelska (2/2)

Vi fortsätter arbetet med engelskan. Här kommer vi arbeta i grupp och sedan få individuella uppgifter att lösa.

Inriktningar: 1 & 2 Aug 14 17:00-20:00
Location

Tillfälle 3 – Matematik (1/2)

Vi börjar kika lite på matematiken som behövs för att kunna tillgodogöra sig våra utbildningar. Vi fräschar upp lite vad Matematik 2/B innefattar och går sedan specifikt in i algebraiska uttryck via arbeta med uppgifter.

Inriktningar: 1 & 2 Aug 16 17:00-20:00
Location

Tillfälle 4 – Matematik (2/2)

Vi fortsätter med matematiken och börjar lära oss om samt begreppet funktioner. Detta gör vi via olika övningar och sedan uppgifter.

Inriktningar: 1 & 2 Aug 20 17:00-20:00
Movie

Tillfälle 5 – Inriktningstillfälle (1/2)

Vi börjar titta på hur webben fungerar och hur vi kan utveckla för den.

Inriktningar: 1 & 2 Aug 21 (17:00-20:00)
Movie

Tillfälle 6 – Inriktningstillfälle (2/2)

Går in på detaljer inom HTML & CSS och bygger saker tillsammans.

Inriktningar: 1 & 2 Aug 22 (17:00-20:00)
Location

Tillfälle 7 – Slutprov

Detta tillfälle är slutprovet! Här kommer du att testas på dina kunskaper i HTML & CSS.

Inriktningar: 1 Aug 26 (17:00-20:00)

Inriktning: Fullstack Webbutvecklare

För dig som väljer inriktning mot Fullstack Webbutvecklare så kommer du att få en grundläggande introduktion till vad webbutveckling är och hur det fungerar.

Väljer du denna inriktning kommer du att efter avklarat slutprovbli behörig till vår utbildning Fullstack Webbutvecklare.

Lärare för utbildningen

profile card
Axel Olsson
Huvudlärare för Preparandutbildningen
Axel är en programmerare i grunden och har arbetat med utveckling på webben i över 8 år. Han är en passionerad lärare som ständigt strävar efter att inspirera att man lär sig mer om utveckling av alla dess slag, oavsett språk och bakgrund.

Tillfällen 2019 (intriktning Fullstack Webbutvecklare)

Tillfällestyp
Datum
Tid
Plats
Tillfälle 1
2019-08-12
17:00-20:00
Chas Academy, Elektravägen 29 Hägersten
Tillfälle 2
2019-08-14
17:00-20:00
Chas Academy, Elektravägen 29 Hägersten
Tillfälle 3
2019-08-16
17:00-20:00
Chas Academy, Elektravägen 29 Hägersten
Tillfälle 4
2019-08-20
17:00-20:00
Chas Academy, Elektravägen 29 Hägersten
Tillfälle 5
2019-08-21
17:00-20:00
Chas Academy, Elektravägen 29 Hägersten
Tillfälle 6
2019-08-22
17:00-20:00
Chas Academy, Elektravägen 29 Hägersten
Slutprov
2019-08-26
17:00-20:00
Chas Academy, Elektravägen 29 Hägersten