Bli behörig genom att läsa preparandkurs

Ibland fattas det någon behörighet till en utbildning, det är inget att oroa sig för – Chas Academy har preparandkurser som gör dig behörig!

För närvarande erbjuder vi följande preparandkurser:

Hur fungerar det?
Kurserna kommer förläggas på kvällstid och helfart. Preparandkurserna finns till för dig som vill bli behörig till någon av våra utbildningar men saknar betyg i en av våra särskilda förkunskaper.

När kursen ska avslutas ska du skriva ett prov vilket gör att du kommer få motsvarande behörighet. förutsatt att klarar provet. Det är viktigt att man förstår att resultatet från provet för våra preparandkursen endast är giltigt för våra utbildningar. Att man går kursen och klarar provet är inte heller en garanti till att man blir antagen på någon av utbildningarna.

Jag behöver särskilt stöd!
Om du behöver extra stöd under provskrivning kan vi hjälpa dig. Om du har t.ex. har läs- och skrivsvårigheter kan vi boka specifika tillfällen där du får göra provet där det då kommer finnas stödpersonal. För att få veta mer och för att anmäla dig till detta tillfälle kontakta oss på info@chasacademy.se.

För att få boka ett specialtillfälle för provskrivning måste du styrka detta med ett intyg.

Anmälan

För att kunna anmäla dig till en preparandkurs behöver du anmäla dig till den kursen som kommer göra dig behörig på någon av våra utbildningar. Detta innebär att om du kan göras behörig för du saknar en av våra särskilda förkunskaper så kan du söka motsvarande preparandkurs. Om du saknar mer än en förkunskap kan du inte söka två preparandkurser parallellt.

Vidare kan du kan endast anmäla dig till en kurs om det finns platser kvar och om tillräckligt många ansöker om att få gå preparandkursen. Detta innebär att om du har anmält dig och har fått ett bekräftelse-mail från oss, så är din plats garanterad på preparandkursen och kursen kommer startas. Skulle vi mot förmodan inte få tillräckligt med intresseanmälningar kommer vi via mail låta dig veta att preparandkursen ställs in.

Aktuella preparandkurser