IREB

Kursdatum och tider

: 2, 9 och 16 april klockan 18.45 - 21.00


Anmälan

: foretagsutbildning@chas.se (anmälan är bindande)


Pris

: 9 000 SEK exkl. moms (gratis för anställda, traineer och elever inom Chas-koncernen)


Kursspråk

: Svenska


Förkunskapskrav

: Inga


BESKRIVNING: 

Kursen för dig som vill lära dig mer om kravhantering med fokus på IREB-certifiering (International Requirements Engineering Board). IREB-kursen är en grundläggande kurs över 3 tillfällen som är certifieringsförberedande. Kursen ger deltagaren kunskaper inom kravhantering enligt IREB och dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Oavsett om ditt mål är att certifiera dig eller bara lära dig mer om IREB och kravhantering så kommer du efter kursen ha en bättre förståelse för den samling principer för hantering av krav som IREB innefattar. Kursen omfattar bla. Introduktion till Kravhantering, Kravinsamling, Kravdokumentation, Att dokumentera krav med naturligt språk eller modellbaserad dokumentation, Kravvalidering samt certifieringsförberedelser.

EXEMPEL PÅ MOMENT I KURSEN:

GRUNDLÄGGANDE UX

Kursdatum och tider vt 2019

: 13, 19, 21 februari klockan 18.45 - 21.00


Anmälan

: foretagsutbildning@chas.se (anmälan är bindande)


Pris

: 9 000 SEK exkl. moms (gratis för anställda, traineer och elever inom Chas-koncernen)


Kursspråk

: Svenska


Förkunskapskrav

: Inga


BESKRIVNING: 

Det här är kursen för dig som vill förstå mer om användbarhet och interaktionen i system och webbplatser. Genom kursen får du en bra bas att stå på när du utvecklar gränssnitt och du kommer efter kursen att på egen hand kunna göra egna avvägningar kring användbarhet och även utföra enklare tester och utvärderingar av användbarheten i ett system.

EXEMPEL PÅ MOMENT I KURSEN:

GRUNDKURS I REACT

Kursdatum och tider vt 2019

:


Anmälan

: foretagsutbildning@chas.se (anmälan är bindande)


Pris

: 9 000 SEK exkl. moms (gratis för anställda, traineer och elever inom Chas-koncernen)


Kursspråk

: Engelska


Förkunskapskrav

: Programmering


BESKRIVNING: 

Passa på att lära dig grunderna i en av Frontend-marknadens mest attraktiva tekniker just nu. En kraftfull teknik som binder samman Frontend och Backends möjligheter och som marknaden efterfrågar mycket just nu. I denna kurs får deltagarna lära sig grunderna i React och även göra mindre labb för att skapa självförtroende för att kunna experimentera vidare på egen hand.

EXEMPEL PÅ MOMENT I KURSEN:

FUNKTIONELL PROGRAMMERING

Kursdatum och tider vt 2019

: 2, 7 och 9 maj


Anmälan

: foretagsutbildning@chas.se (anmälan är bindande)


Pris

: 9 000 SEK exkl. moms (gratis för anställda, traineer och elever inom Chas-koncernen)


Kursspråk

: Svenska


Förkunskapskrav

: Erfarenhet av programmering


BESKRIVNING: 

Här får du lära dig de gemensamma grunderna i funktionell programmering såsom komposition av matematiska funktioner och exekvering. Kunskap om funktionell programmering är värdefull även för den som inte programmerar i ett funktionellt språk eftersom det kan bidra till struktur, effektivitet och hållbarhet i din kod.

EXEMPEL PÅ MOMENT I KURSEN:

TYPESCRIPT

Kursdatum och tider vt 2019

: 19, 21 och 26 mars klockan 18.45 - 21.00


Anmälan

: foretagsutbildning@chas.se (anmälan är bindande)


Pris

: 9 000 SEK exkl. moms (gratis för anställda, traineer och elever inom Chas-koncernen)


Kursspråk

: Engelska


Förkunskapskrav

: JavaScript


BESKRIVNING: 

Den här kursen är för dig som är välbekant med JavaScript och vill lära dig det striktare och typade språket Typescript(Microsoft). Typescript är ett superset till JavaScript och utökar språkets funktionalitet med bl.a. typer, klasser och moduler och gör språket säkrare. Under kursens gång får du lära dig hur du kan få en mer robust och välstrukturerad kod med hjälp av Typescript. Efter denna kurs kommer du exempelvis lättare kunna komma igång i ramverket Angular som använder Typescript.

EXEMPEL PÅ MOMENT I KURSEN:

ITIL

Kursdatum och tid vt 2019

: 5, 7 och 12 mars klockan 18.45 - 21.00


Anmälan

: foretagsutbildning@chas.se (anmälan är bindande)


Pris

: 9 000 SEK exkl. moms (gratis för anställda, traineer och elever inom Chas-koncernen)


Kursspråk

: Svenska


Förkunskapskrav

: Inga


BESKRIVNING: 

Det här är kursen för dig som är nyfiken på vad ITIL egentligen innebär och behöver bättre förståelse för ”best practice” inom Service Management och förvaltning av IT-tjänster. ITIL-kursen är en grundläggande kurs över 3 dagar som är certifieringsförberedande. Kursen ger deltagaren kunskaper i ITIL och dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Oavsett om ditt mål är att certifiera dig eller bara att lära dig mer om ITIL så kommer du efter kursen ha en bättre förståelse av den samling principer för hantering av IT-tjänster som ITIL innefattar.

EXEMPEL PÅ MOMENT I KURSEN: