THE CLOCK ADVANCED

Kursstart & anmälan

: chasacademy.se/foretagsutbildningar


Längd

: 2 dagar (eftermiddagspass 13-17)


Kurslitteratur

: Läsanvisningar erhålles vid kursstart


Förkunskapskrav

: -


Pris

: 24.500 (Gratis för anställda eller traineer inom Chas-koncernen)


Kursspråk

: Svenska


Antal deltagare

: min 8 / max 42


Certifiering erbjuds

:


BESKRIVNING: 

Passa på att fördjupa dig i The Clocks processmodell för systemutveckling med inslag av affärsutveckling inom webbutveckling. Lär dig om webbprojektledning, tidsestimering, gruppdynamik, förhandling, systemstöd och införsäljning. Kursen leds av skaparen av The Clocks processmodell – IT-entrepenören Charlie Hansson som blivit utnämnd till bland annat Årets entrepenör och Årets Inspiratör och hans företag Chas har även blivit utnämnt till Årets arbetsgivare i Europa.

EXEMPEL PÅ MOMENT I KURSEN:

Swift

Kursstart & anmälan

: chasacademy.se/foretagsutblidningar


Längd

: 3 dagar (kvällspass 18.45 - 21.00)


Kurslitteratur

: Läsanvisningar erhålles vid kursstart


Antal deltagare

: min 8 / max 42


Förkunskapskrav

: iOS-utveckling


Pris

: 9.000 kr (Gratis för anställda eller traineer inom Chas-konsernen)


Kursspråk

: Svenska


BESKRIVNING: 

Kursen är riktad till alla som vill komma igång med programmeringsspråket Swift och dess användning i apputveckling. Swift är ett stort programspråk, rikt på språkengenskaper och finesser. Utbildningen tar upp de centrala och grundläggande delar av Swift som du behöver för att komma igång med apputveckling. Vi kommer också att titta på de centrala delarna av Swifts standardbibliotek till exempel för texthanteringoch datastrukturer.

EXEMPEL PÅ MOMENT I KURSEN:
  • Swift i jämförelse med Object-C
  • Syntax
  • Datastrukturer
  • Source Compatibility Modes
  • Texthantering
  • Nytt i Swift 4