Överlägg

React och webbutveckling för systemutvecklare

REACT OCH WEBBUTVECKLING FÖR SYSTEMUTVECKLARE

Är du systemutvecklare och vill kompetensbredda dig? Chas Academy erbjuder dig en 8 veckors intensiv diplomutbildning i React och webbutveckling som tillsammans med dina nuvarande kunskaper bygger på din profil till fullfjädrad fullstackutvecklare.

Kursen är helt kostnadsfri och finansieras genom riksdagens satsning på kompetensutveckling i samband med pandemin. Den går online på deltid och är öppen för alla med minst 18 månaders erfarenhet av systemutveckling.

Vare sig du arbetar som IT-konsult, på en myndighet eller någon annanstans i IT-sektorn erbjuder vi dig en möjlighet att ta ett kliv till i din utveckling.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

React är ett Javascript-bibliotek och Angular är ett ramverk som används för att bygga webbapplikationer. Båda är centrala delar i webbutveckling men många specialiserade backend-utvecklare saknar normalt dessa kompetenser.

Denna utbildning innehåller därför React för att utveckla moderna, komponentbaserade webbapplikationer och dess interna mekanismer, att implementera, testa och effektivt arbeta med komponenter samt att tillämpa vanligt förekommande mönster och “best practices” för bland annat datahämtning, autentisering och felhantering.

Vi går även igenom hur Angular förhåller sig till React för att på så vis kunna sätta sig in i liknande tekniker med sina kunskaper inom React som grund.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Utbildningen är anpassad för flexibelt deltagande genom att den hålls online med 10 timmars föreläsning per vecka. Det finns möjlighet att se dessa föreläsningar i efterhand vid den tid som passar en själv och ställa frågor via en chatt-kanal där någon i personalen svarar så fort som möjligt under dagtid. Utöver föreläsningarna arbetar man med uppgifter och i utbildningsprojekt samt att man får 4 timmars handledartid under kursen.

BEHÖRIGHET

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen eller motsvarande. Du har grundläggande behörighet att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående:

Du har grundläggande behörighet (läs mer här)
Särskilda krav:
18 månaders yrkeslivserfarenhet som systemutvecklare

FRÅGOR?

Vill du veta mer eller undrar du något?
Maila sofia.jonsson@chasacademy.se eller ring
0‭‭‭765056910.

Ansökan