Överlägg

YH-utbildning: UX/UI-designer med frontendkompetens

 • Terminstart

  September 22

 • Studietakt

  100%

 • Studielängd

  2 år

 • Studieort

  Stockholm

OM UTBILDNINGEN

Användarcentrerad design är en av de mest efterfrågade it-kompetenserna. Det hänger starkt samman med den växande näthandeln, samhällets digitalisering och ökade krav på tillgänglighet på webben, då användargränssnittet är en av de viktigaste faktorerna för att nå målgrupper med en digital tjänst eller produkt. 

En UX/UI-designer med frontendkompetens har en kombination av specialiserade kunskaper inom design och designprocesser samt kunskaper om angränsande området programutveckling.

Under utbildningens två år kommer du därför att, utöver renodlat UX-kunnande, också ha färdigheter inom HTML/CSS och JavaScript, dvs. frontendutveckling. Det ger dig möjlighet att avgöra vilka lösningar som är möjliga att realisera i webbläsaren, underlättar kommunikationen med utvecklarna och kunskaper att bygga prototyper för att testa sin egen design. På arbetsmarknaden innebär det att designern kan göra enklare justeringar direkt i HTML/CSS och JavaScript och till och med bygga mindre webbprojekt själv.  

Första året går ni igenom olika viktiga områden för yrkesrollen och lär sig både teori och praktisk tillämpning. Några områden är frontendprogrammering med fördjupning i React, visuell design och datahantering – här till tillräcklig del för att förstå och kunna bygga UX-designen utifrån data. Under det andra året genomför den studerande framförallt sitt examensarbete och en lång LIA-kurs (praktik på arbetsplats). Examensarbetet sätter en arkitekturel prägel på arbetet och ser till att den studerande kan använda sin inhämtade kunskap och sina färdigheter i ett större perspektiv genom att genomföra ett utmanande och större projekt inom webbutveckling med fokus på stort eget ansvar.

BEHÖRIGHET

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen eller motsvarande. Om du har en utländsk gymnasieexamen eller motsvarande måste denna vara översatt till Svenska eller Engelska för att vi ska kunna bedöma den.

Du har grundläggande behörighet att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående:
 • Du har grundläggande behörighet (läs mer här)
 • Särskilda krav:
  • Minst betyg E i Engelska 6/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Matematik 2/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Programmering 1, eller motsvarande.

Alla sökande kommer att få göra ett urvalstest där dessa kunskaperna testas.  När du uppnått den uppsatta gränsen för provet kommer det testet även att validera dina förkunskaper inom HTML och CSS. Urvalstestet kommer också innehålla moment där du som sökande ska visa förståelse för och användare av tekniska termer inom HTML och CSS. 

Saknar du någon behörighet? Ingen fara, då kan du söka genom Reell kompetens eller ta ett av våra behörighetsprov som vi erbjuder. Läs mer om urvalstest och hur du ansöker under fliken ”Så ansöker du”.

Vad behöver jag för min utbildning?

Alla våra utbildningar kräver att man har en laptop och det är du som studerande som ansvarar och bekostar denna själv.
Krav på laptop är att den ska vara max 8 år gammal, ha 8 GB ram och helst ska datorn ha SSD.
Gällande headset så fungerar mobilens utmärk.

Kursplaner

Undervisningen består av lärarledda lektioner och är schemalagda heltidsstudier som varieras mellan att vara online och på plats. Det är undervisning ca 4 dagar i veckan och av dessa är det 1-2 tillfällen på plats i skolan och resterande är online. All undervisning streamas och spelas in så du enkelt kan kolla på det i efterhand. På så sätt går det att följa med även om man inte kan vara på plats vid varje tillfälle. Projektarbeten i grupp varvas med individuella projekt som utvecklar dina färdigheter och din kompetens som en utvecklare.