Överlägg

Preparandutbildning

BLI BEHÖRIG GENOM ATT LÄSA VÅR PREPARANDUTBILDNING

Ibland fattas det någon behörighet till en utbildning, det är inget att oroa sig för – Chas Academy har preparandutbildning som gör dig behörig!

Hur fungerar det?
Utbildningen kommer förläggas på kvällstid och helfart. Preparandutbildningen finns till för dig som vill bli behörig till någon av våra utbildningar men saknar betyg i någon eller några av våra särskilda förkunskaper.

När utbildningen ska avslutas kommer du få skriva ett prov vilket gör att du kommer göras behörig för att ansöka till våra utbildningar, förutsatt att klarar provet. Det är viktigt att man förstår att resultatet från provet för vår preparandutbildning endast är giltigt för våra utbildningar och gör dig heller inte individuellt behörig i någon av de särskilda förkunskaperna. Att man går vår utbildning och klarar provet garanterar inte en plats på någon av våra utbildningar.

Godkänt provresultat på denna preparandutbildning motsvarar de särskilda förkunskaper Chas Academy har på sina utbildningar. Efter avslutad preparandutbildning med godkänt resultat på slutprovet är du behörig till en eller båda utbildningarna beroende på vilken inriktning du väljer.

Jag behöver särskilt stöd!
Om du behöver extra stöd under provskrivning kan vi hjälpa dig. Om du har t.ex. har läs- och skrivsvårigheter kan vi boka specifika tillfällen där du får göra provet där det då kommer finnas stödpersonal. För att få veta mer och för att anmäla dig till detta tillfälle kontakta oss på info@chasacademy.se.

För att få boka ett specialtillfälle för provskrivning måste du styrka detta med ett intyg.

ANMÄLAN

För att kunna anmäla dig till preparandutbildningen behöver du först skapa ett konto samt göra en ansökan till en av våra utbildningar på Chas Academy via yh-antagning.se. Att anmäla sig till en preparandkurs görs sedan på yh-antagning.se under fliken ”Händelser” på ”Mina sidor”.

Du kan endast anmäla dig till en preparandutbildning om det finns platser kvar. Detta betyder alltså att om du har kunnat anmäla dig så är du garanterad en plats på preparandutbildningen. Vi förbehåller oss dock rätten att avboka preparandutbildningen om vi inte fyller våra platser. I så fall kommer vi informera samtliga anmälda. Detta sker senast den 9:e augusti.

Start: Preparandutbildningen genomförs sker i augusti, aktuella kursstarter hittar du där du gör din anmälan i yh-antagning.

Längd: Utbildningen förläggs kvällstid och på helfart över tre veckor. Detta sker vid 6 tillfällen samt 1 provtillfälle. Samtliga tillfällen kommer vara på plats i våra lokaler. Tid och datum för tillfällena hittar du nedan.

Anmälan: För att kunna anmäla dig behöver du först skapa ett konto samt göra en ansökan till en av utbildningarna på Chas Academy.

Om du har några frågor är du välkommen med dem till info@chasacademy.se.

Förkunskaper: Matematik 1/A med lägst betyg E/G eller motsvarande och Engelska A/1 eller motsvarande med lägst betyg E/G.

Jag behöver särskilt stöd!
Om du behöver extra stöd under provskrivning kan vi hjälpa dig. Om du har t.ex. har läs- och skrivsvårigheter kan vi boka specifika tillfällen där du får göra provet där det då kommer finnas stödpersonal. För att få veta mer och för att anmäla dig till detta tillfälle kontakta oss på info@chasacademy.se.

För att få boka ett specialtillfälle för provskrivning måste du styrka detta med ett intyg till info@chasacademy.se en vecka innan provet

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Vår preparandutbildning vänder sig till dig som har grundläggande behörighet men saknar någon, eller några, särskilda förkunskaper och har ansökt till våra utbildningar.

Utbildningen kommer innefatta totalt sju kvällstillfällen i våra lokaler på Chas Academy vilka sedan avslutas med ett prov. Vid godkänt resultat på detta slutprov blir du behörig till någon av våra utbildningar.

Dina lärare, kommer vara personer med bred kompetens och gedigen kunskapen inom ämnet och under lektionstillfällena kommer det finnas gott om tid att ställa frågor. Teoretiska genomgångar blandas med praktiska övningar för att säkerställa att du som deltagare ska få bästa möjliga förståelse.

FÖRELÄSNINGSTILLFÄLLEN

Utbildningen består av totalt 6 föreläsningstillfällen och 1 provtillfälle. Föreläsningstillfällena är inplanerade vid olika tillfällen på dagen för att kunna möjliggöra för så många som möjligt att ta del av utbildningen. För att se tider och datum gå till rubriken ”Tillfällen” under respektive inriktning nedan.

UPPLÄGG

Under preparandutbildningen läser du enbart de delar där du saknar behörighet. Detta betyder att om du enbart saknar Matematik 2/B för din behörighet så läser du den delen. Saknar du behörighet i flera ämnen läser du helt enkelt flera delar.

Ansökan

Observera Du måste ha ansökt till en av utbildningarna på Chas Academy för att kunna ansöka till vår preparandutbildning.