Överlägg

YH-utbildning: DevOps Engineer

 • Terminstart

  September 2022

 • Studietakt

  100%

 • Studielängd

  2 år

 • Studieort

  Stockholm

Nu är ansökan för HT-22 stängd. Vi öppnar i februari igen för terminsstart HT-23!

OM UTBILDNINGEN

Företag i 2020-talets IT-bransch måste klara av att leverera nya, felfria uppdateringar
och funktioner i stort sett direkt när användarna efterfrågar det. Det är stor skillnad
mot tidigare, då stora programvaruföretag kunde publicera en ny version vartannat år
och leverera buggfixar med flera månaders mellanrum. Idag levererar många stora
bolag – Amazon är ett exempel – fler än 20 000 uppdateringar per dygn, och kan
korrigera eventuella fel några minuter efter att de upptäcks.
Den utvecklingen har blivit möjlig genom en kombination av nya arbetsmetoder, nytt
tänk, verktyg och automatiserade flöden, som brukar kallas DevOps. 80% av
företagen i den svenska IT-sektorn använder eller har börjat tillämpa DevOps, vilket
gör DevOps Engineer till en av de hetaste – och mest svårrekryterade – IT-rollerna.

En DevOps Engineer jobbar oftast i ett devops-team på ett stort eller medelstort
företag. Man bygger verktyg för att deploya och testa automatiskt. Som hjälp och
verktyg använder man t.ex. Jenkins och GIT. Man skriver bash scripts, kodar i
Python och bygger CI/CD-pipelines som används av utvecklarteamen.
Continous Integration (CI), Continous Deployment och Continous Delivery är viktiga
mål och begrepp. CI går ut på att alla små nya ändringar i koden som utvecklarna
gjort automatiskt ska skjutas in och fungera sömlöst med all annan kod. Det sköter
man i Jenkins. Efter det ska koden testas automatiskt och läggas upp på en server
och om det inte genereras några fel så publiceras den, också automatiskt. Då är man
på god väg mot Continous Deployment och Continous Delivery.

Utbildningen är två år. Sedan är du väl förberedd att gå direkt in i en ny och
oerhört spännande värld. Första året är inriktat på teori, teknik och arbetssätt. Då
gör du dig hemmastadd med agila arbetssätt, verktyg som Docker, Jenkins och GIT,
Linux/Windows Server, lär dig utveckla i Python och mycket annat. Största delen av
år 2 består av LIA, företagspraktik, och examensarbete. Ditt val av LIA och
examensarbete ger dig stora möjligheter att forma din egen framtida inriktning.

BEHÖRIGHET

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen eller motsvarande. Om du har en utländsk gymnasieexamen eller motsvarande måste denna vara översatt till Svenska eller Engelska för att vi ska kunna bedöma den.

Du har grundläggande behörighet att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående:
 • Du har grundläggande behörighet (läs mer här)
 • Särskilda krav:
  • Minst betyg E i Engelska 6/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Matematik 2/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Programmering 1, eller motsvarande.

Saknar du någon behörighet? Ingen fara, då kan du söka genom Reell kompetens eller ta ett av våra behörighetsprov. Om du uppnått den uppsatta gränsen för provet (40 av 100 poäng) kommer testet även att validera dina förkunskaper inom programmering 1.

Urvalstest

När du söker till en utbildning och är behörig, kommer vi att kalla dig till urvalstest.

Din poäng på urvalstestet värderas som din “meritpoäng” till den utbildning du söker. Du kan få max 100 poäng. Vi värderar inte dina gymnasiebetyg eller liknande.

Vi använder test med olika innehåll beroende på vilken utbildning du söker. Om du söker flera utbildningar kan du behöva göra flera olika test. Här beskriver vi testen och hur du kan förbereda dig:

Urvalstest för DevOps Engineer

Testet består av flervalsfrågor om funktionssätt, kod och syntax i Python.

Exempelfråga:

 1. Which of the following assigns the value 5 to a variable?
 2. foo = [3, 4, 6]
 3. bar = “foo”
 4. foo = “bar”
 5. none of the above

När

6 maj – 16 maj

Tid

120 minuter

Språk som testet är på

Engelska

Så här kan du förbereda dig

Öva på grunderna i Python, t.ex. på codeacademy.com

Vad behöver jag för min utbildning?

Alla våra utbildningar kräver att man har en laptop och det är du som studerande som ansvarar och bekostar denna själv.
Krav på laptop är att den ska vara max 8 år gammal, ha 8 GB ram och helst ska datorn ha SSD.
Gällande headset så fungerar mobilens utmärk.

Kursplaner

Utbildningen består av totalt elva kurser fördelade på fyra terminer, varav två är LIA/praktik i fem månader uppdelat i två omgångar. Utbildningen avlutas med ett examensarbete.

Undervisningen består av lärarledda lektionen och är schemalagda heltidsstudier som varieras mellan att vara online och på plats. Det är undervisning ca 4 dagar i veckan och av dessa är det 1-2 tillfällen på plats i skolan och resterande är online. All undervisning streamas och spelas in så du enkelt kan kolla på det i efterhand. På så sätt går det att följa med även om man inte kan vara på plats vid varje tillfälle. Projektarbeten i grupp varvas med individuella projekt som utvecklar dina färdigheter och din kompetens som en DevOps Engineer.

Ansökan

Nu är ansökan för HT-22 stängd. Vi öppnar i februari igen för terminsstart HT-23!