Överlägg

Innehållstyp: YH-Utbildningar

DevOps Engineer

DevOps är en uppsättning metoder som kombinerar programutveckling och IT-verksamhet. Det syftar till att förkorta livscykeln för systemutveckling och tillhandahålla kontinuerlig leverans med hög mjukvarukvalitet. … Läs merDevOps Engineer

UX-designer med kravkompetens

Att arbeta som UX-designer med kravkompetens är att arbeta som ambassadör för användarna av en digital tjänst, och att agera tolk mellan affärssidan och utvecklarna. Du lär dig att lösa problem med designmetodik och att visualisera och kommunicera krav på IT-lösningar. … Läs merUX-designer med kravkompetens