TYPESCRIPT

12 feb 2019

Den här kursen är för dig som är välbekant med JavaScript och vill lära dig det striktare och typade språket Typescript(Microsoft). Typescript är ett superset till JavaScript och utökar språkets funktionalitet med bl.a. typer, klasser och moduler och gör språket säkrare. Under kursens gång får du lära dig hur du kan få en mer robust och välstrukturerad kod med hjälp av Typescript. Efter denna kurs kommer du exempelvis lättare kunna komma igång i ramverket Angular som använder Typescript.