IREB

26 feb 2019

Kursen för dig som vill lära dig mer om kravhantering med fokus på IREB-certifiering (International Requirements Engineering Board). IREB-kursen är en grundläggande kurs över 3 tillfällen som är certifieringsförberedande. Kursen ger deltagaren kunskaper inom kravhantering enligt IREB och dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Oavsett om ditt mål är att certifiera dig eller bara lära dig mer om IREB och kravhantering så kommer du efter kursen ha en bättre förståelse för den samling principer för hantering av krav som IREB innefattar. Kursen omfattar bla. Introduktion till Kravhantering, Kravinsamling, Kravdokumentation, Att dokumentera krav med naturligt språk eller modellbaserad dokumentation, Kravvalidering samt certifieringsförberedelser.