GRUNDLÄGGANDE UX

12 feb 2019

Det här är kursen för dig som vill förstå mer om användbarhet och interaktionen i system och webbplatser. Genom kursen får du en bra bas att stå på när du utvecklar gränssnitt och du kommer efter kursen att på egen hand kunna göra egna avvägningar kring användbarhet och även utföra enklare tester och utvärderingar av användbarheten i ett system.