GRUNDKURS I REACT

12 feb 2019

Passa på att lära dig grunderna i en av Frontend-marknadens mest attraktiva tekniker just nu. En kraftfull teknik som binder samman Frontend och Backends möjligheter och som marknaden efterfrågar mycket just nu. I denna kurs får deltagarna lära sig grunderna i React och även göra mindre labb för att skapa självförtroende för att kunna experimentera vidare på egen hand.