FUNKTIONELL PROGRAMMERING

12 feb 2019

Här får du lära dig de gemensamma grunderna i funktionell programmering såsom komposition av matematiska funktioner och exekvering. Kunskap om funktionell programmering är värdefull även för den som inte programmerar i ett funktionellt språk eftersom det kan bidra till struktur, effektivitet och hållbarhet i din kod.