Överlägg

Aktuell information rörande Covid-19

Senast uppdaterad 2021-05-06

Chas Academy kommer fortsätta att bedriva all utbildning online till terminens slut juni 2021.

Vi följer hela tiden utvecklingen på folkhälsomyndighetens hemsida och går efter de råd och rekommendationer som de ger ut. Om vaccinationen går som planerat kommer vi att i höst återgå till en blandning av undervisning online och på plats, se mer om utbildningens upplägg på utbildningarnas sida. 

Till dig som planerar att börja på Chas Academy i höst

–          Hjälp oss att hålla skolan öppen – vaccinera dig!

I 12 månader har vi kört våra utbildningar online. Det funkar. Tack vare starka pannben hos studenter och lärare har vi kunnat hålla samma höga tempo och (nästan) lika fina studieresultat som vanligt. Men det har inte varit riktigt lika kul…

Från och med i höst hoppas vi kunna köra undervisning, handledning och teamprojekt som planerat! Med fika, gästföreläsningar, after work och Chaff Team. Det hänger förstås på att varken studenter eller lärare får covid.

Vi vill be dig som sökt till Chas Academy att hjälpa oss att hålla öppet som vanligt! Så att våra fantastiska lärare får visa vad de går för och att du själv och din klass får en förstklassig utbildning!

Vaccinera dig!